Zasosowania E & E

W wielu rozwiązaniach technicznych w sektorze elektrycznym i elektronicznym wykorzystuje się tworzywa sztuczne. Projektanci wybierają je ze względu na zalety użytkowe, łatwość formowania, możliwość zmniejszenia masy oraz miniaturyzacji urządzeń, a także zapewnienia izolacji elektrycznej i termicznej. Podstawowe elementy wszystkich nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze DVD, czy zwykłe przewody, zbudowane są z tworzyw sztucznych. Dzięki wykorzystaniu w sektorze elektrycznym i elektronicznym możliwości, jakie dają tworzywa sztuczne nowych generacji, urządzenia stają się coraz mniejsze i lżejsze (to dobry przykład na to jak tworzywa sztuczne poprawiają walory użytkowe przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia surowców).
 • Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące tworzywa sztuczne

  Zaawansowana technologia tworzyw sztucznych umożliwiła szybki rozwój urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Innowacyjne rozwiązania, procesy miniaturyzacji przyczyniają się oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych. Na przykład płaskie monitory LCD (Liquid Crystal Display) z ciekłokrystalicznego tworzywa sztucznego zużywają znacznie mniej ponad 65% energii niż tradycyjne monitory kineskopowe. Dotykowe klawiatury telefonów produkowane są przy użyciu folii z tworzywa sztucznego. Wyprodukowano polimery mogące gromadzić ładunki elektryczne (elektrety), można je użyć do produkcji odpornych na wstrząsy mechaniczne i promieniowanie elektromagnetyczne mikrofonów, które są idealnym rozwiązaniem np. w telefonach. Mikrofony te są tańsze i bardziej niezawodne niż mikrofony kondensatorowe.

 • Udoskonalanie wyglądu produktu

  W małych urządzeniach elektronicznych, jak np. telefony komórkowe, stale rośnie zastosowanie tworzyw sztucznych wraz z powstawaniem nowych typów polimerów. Dzięki tworzywom sztucznym stało się możliwe projektowanie coraz mniejszych i lżejszych telefonów komórkowych. • Ukryte tworzywa sztuczne

  Tworzywa sztuczne w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych są najczęściej łatwo zauważalne. Dotyczy to np. telefonów, komputerów i telewizorów. Jednak wiele elementów z tworzyw sztucznych, niezbędnych np. w instalacjach elektrycznych, jest niewidocznych dla odbiorców z nich korzystających. Niemal połowa wszystkich tworzyw sztucznych stosowanych w tej dziedzinie wykorzystywana jest do produkcji izolacji przewodów i innych elementów w instalacjach elektrycznych. Unikalne właściwości izolacyjne tworzyw, w połączeniu z ich wytrzymałością mechaniczną, elastycznością i trwałością powoduje, że są to idealne materiały do konstrukcji bezpiecznych i wydajnych urządzeń zasilających sprzęt elektryczny i elektroniczny. • Nagrodzone tworzywa sztuczne

  W sektorze elektrycznym i elektronicznym tworzywa sztuczne stosowano dotychczas ze względu na ich wyjątkowe właściwości izolacyjne. W 2000 roku chemicy Hideki Shirakawa i Alan MacDiarmid oraz fizyk Alan Heeger otrzymali nagrodę Nobla za odkrycie i prace rozwojowe nad polimerem, który przewodzi prąd elektryczny! Nowy polimer przewodził elektryczność równie dobrze jak niektóre metale.

 • Przyszłość tworzyw sztucznych

  Baterie umożliwiające działanie małych urządzeń przyszłości mogłyby być produkowane również z tworzyw sztucznych. Bateria składająca się z polimerów przewodzących prąd miałaby tę przewagę, że zapewniałaby dużą moc przy niewielkiej wadze. Niektóre tworzywa sztuczne mają nawet właściwości optyczne. Udało się bowiem stworzyć polimery przeznaczone do stosowania w układach przełączania optycznego, a także tworzące tanie łącza optyczne. Dzięki temu, na przykład światłowodowe elementy optyczne mogą ułatwić przepływ danych pomiędzy chipami na duże odległości. Badacze stale pracują nad wydłużeniem odległości, na których można skutecznie przesyłać dane. A więc dom przyszłości mógłby być wyposażony w przewody optyczne z tworzywa sztucznego.

Kontakt z ekspertem
 •  
 •  
 •