Rolnictwo

Polimery są stosowane w rolnictwie mniej więcej od połowy ubiegłego stulecia. Tworzywa sztuczne odegrały kluczową rolę w poszukiwaniu rozwiązań wpływających na podniesienie efektywności uprawy zbóż przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko i poprawie jakości żywności. Stosowanie tworzyw sztucznych w rolnictwie pozwala dziś na uzyskanie większych plonów, ograniczenie stosowania środków chwastobójczych i pestycydów, lepszą ochronę produktów spożywczych i bardziej efektywne wykorzystanie wody. Na przykład w regionach ubogich w wodę, systemy rur i drenażu mogą obniżyć koszty nawadniania o jedną trzecią i równocześnie podwoić zbiory zboża.
Kontakt z ekspertem
  •  
  •  
  •