Rolnictwo

Rosnące od kilkudziesięciu lat użycie tworzyw sztucznych w rolnictwie, pozwoliło na podniesienie efektywności upraw i zwiększenie plonów, poprawę jakości żywności, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko. Stosowanie tworzyw nie tylko umożliwiło uprawę warzyw i owoców przez cały rok - mają one także zazwyczaj lepszą jakość od tych uprawianym na polu. 

W rolnictwie znajduje zastosowanie wiele różnych tworzyw, m.in. poliolefiny (polietylen (PE) i polipropylen (PP)), kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA), polichlorek winylu (PVC) oraz, rzadziej, poliwęglan (PC) i polimetakrylan metylu (PMMA). Stosowanie tych tworzyw zapewnia:

  • Innowacyjne i zrównoważone rozwiązania: Stosowanie różnych tworzyw w rolnictwie umożliwia oszczędne i efektywne wykorzystanie wody i prowadzenie upraw nawet na obszarach pustynnych. Plastikowe rury irygacyjne zapobiegają marnotrawieniu wody i składników odżywczych, woda deszczowa może być zbierana i przechowywana w zbiornikach z tworzyw sztucznych, a użycie pestycydów można zmniejszyć, dzięki prowadzeniu upraw w zamkniętych przestrzeniach, takich jak tunele foliowe, czy pod folią do ściółkowania.  Co więcej, stosowanie foli rolniczych zmniejsza jednocześnie emisję pestycydów do atmosfery.
  • Możliwość recyklingu i odzysku: Po zakończeniu cyklu życia, tworzywa stosowane w rolnictwie, takie jak folie szklarniowe, można poddać recyklingowi. Po zebraniu z pól, odpady tworzyw są myte w celu usunięcia resztek ziemi, roślin i pestycydów, a następnie mielone i przetwarzane w regranulat, który może być wykorzystany do produkcji nowych wyrobów, takich jak np. meble ogrodowe. Jeżeli recykling nie jest opcją korzystną, z odpadów tworzyw stosowanych w rolnictwie można odzyskać energię w procesach współspalania.

Najważnejsze zastosowania

Tunele foliowe wysokie: Dzięki uprawie szklarniowej, rośliny mają zapewnione odpowiednie nasłonecznienie i mogą rosnąć w optymalnych dla nich warunkach. Uprawa w tunelach foliowych umożliwia rolnikom stworzenie warunków, w których rośliny rosną szybciej i bezpieczniej i są chronione przed ekstremalnymi temperaturami i innymi warunkami zewnętrznymi, które mogłyby zniszczyć zbiory.  

Tunele foliowe niskie: Zapewniają takie same warunki - różnią się tylko wysokością, która nie przekracza 150 cm. Zazwyczaj uprawia się w nich szparagi, arbuzy, etc. 

Ściółkowanie: Ściółkowanie lub przykrywanie folią z tworzywa ogranicza parowanie i pozwala utrzymać wilgotność podłoża. Zapewnia również odpowiednią temperaturę dla korzeni rośliny, zapobiega kontaktowi nadziemnej części rośliny z glebą i ogranicza rowój chwastów, które mogłyby zabierać uprawianym roślinom wodę i składniki odżywcze.

Systemy gromadzenia wody i nawadniania: Zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych w połączeniu z układami irygacyjnymi pomagają zapewnić optymalne nawodnienie upraw. Woda może być gromadzona i przechowywana w rezerwuarach pokrytych tworzywem zapobiegającym wyciekaniu i dystrubuowana przez plastikowe rury irygacyjne zaopatrzone w dozowniki kroplowe oraz układy umożliwiające recyrkulację wody. 

Kiszonki: W tym zastosowaniu, wykorzystanie folii z tworzyw znacznie ułatwiło przygotowanie i przechowywanie paszy dla zwierząt w okresie zimowym. Folie z tworzyw, stosowane do przechowywania kiszonek są odporne na warunki atmosferyczne, dzięki czemu paszę można przechowywać przez wiele lat.  

Inne zastosowania tworzyw obejmują pojemniki; skrzynki do zbioru, przechowywania i transportu; elementy układów irygacyjnych takie jak rury i dozatory kroplowe; stosowane w szklarniach elastyczne taśmy ogrodnicze i zapinki podtrzymujące pędy, czy ochronne siatki zacieniające, chroniące uprawy przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi - w zimę przed gradem, wiatrem i mrozem a w lato przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

Czy wiesz, że
  • Dzięki właściwym opakowaniom w krajach rozwiniętych chroni się 98% żywności
  •  
  •  
  •