Opakowania

Tworzywa sztuczne są idealnym materiałem do produkcji wszelkiego rodzaju opakowań stosowanych w przemyśle i w gospodarstwach domowych. Są one materiałem wszechstronnym, wielofunkcyjnym i jednocześnie odpowiednim do wysoce specjalistycznych zastosowań. Przemysł opakowań jest największym odbiorcą tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych, mimo że w skali europejskiej stanowią zaledwie 17% wagi wszystkich opakowań , stosowane są dla ponad 50% wyrobów konsumpcyjnych obecnych na rynku. W produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnięto wysoką efektywność, dzięki czemu średnia masa opakowania została obniżona na przestrzeni 10 lat o około 28%. Poniżej przedstawiamy jedynie kilka zalet opakowań z tworzyw sztucznych:

 • Konserwacja i przechowywanie produktów spożywczych

  Opakowania z tworzyw sztucznych chronią i umożliwiają
  dłuższe przechowywanie artykułów spożywczych ulegających
  zepsuciu. Dzięki temu można zmniejszyć ilość odpadów
  i ograniczyć stosowanie środków konserwujących, utrzymując jednocześnie smak i wartość odżywczą produktów.

 • Praktyczne i innowacyjne rozwiązania

  Konsumenci oczekują, że opakowania będą umożliwiały
  łatwą identyfikację produktu oraz będą zawierały jego
  jasny opis. Opakowania powinny łatwo się otwierać i być
  wygodne w użyciu. Każdego roku produkowane są coraz
  lepsze opakowania, które są w stanie sprostać zmieniającym
  się wymaganiom nowoczesnego społeczeństwa.

 • Bezpieczeństwo i higiena

  Opakowania z tworzyw sztucznych chronią swoją zawartość
  przed uszkodzeniem, stratą i zepsuciem w całym łańcuchu
  logistycznym: od producenta produktu do końcowego
  konsumenta. Dodatkową ochronę zapewniają bezpieczne
  zamknięcia z tworzyw sztucznych o unikalnej konstrukcji,
  które zabezpieczają przed niepożądanym otwarciem,
  np. przez dzieci. Przezroczyste opakowania umożliwiają
  konsumentowi obejrzenie produktu bez konieczności
  dotykania go, dzięki czemu można zmniejszyć liczbę uszkodzeń. 
Publikacje

Opakowania z tworzyw: stworzone, by chronić

Opakowania z tworzyw - Raport denkstatt

 •  
 •  
 •