Budownictwo

W 2014 roku europejski przemysł budowlany był odbiorcą 9,6 mln ton tworzyw sztucznych (20,1 % łącznego zużycia w Europie), co czyni z niego drugi co do wielkości sektor pod względem zużycia tworzyw sztucznych (po przemyśle opakowań). Na przykład w nowych instalacjach rury z tworzyw sztucznych stanowią większość - powyżej 50% rocznie w przeliczeniu na masę. Udział ten ciagle rośnie.

Patrząc na budynki, nie zawsze zauważamy obecność tworzyw sztucznych, ale są one stosowane w budownictwie na szeroką skalę, m.in.  do produkcji materiałów izolacyjnych, rur, ram okiennych, są również wykorzystywane w architekturze wnętrz. Wykorzystanie tworzyw ciągle rośnie dzięki ich wyjątkowym cechom, takim jak:

 • Trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych
  i chemicznych, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem
  w produkcji takich wyrobów, jak ramy okienne i rury.
  Co więcej, dzięki odporności na korozję żywotność rur
  z tworzyw sztucznych przekracza 100 lat. 

 

 • Właściwości izolacyjne. Tworzywa sztuczne zapewniają
  skuteczną izolację termiczną, ograniczają zużycie energii
  i zmniejszają uciążliwość hałasu.

 

 • Opłacalność. Elementy z tworzyw sztucznych można
  często wyprodukować taniej niż w przypadku innych
  materiałów, a ponadto cechuje je długa żywotność.

 

 • Minimalne nakłady na konserwację. Prace konserwacyjne,
  np. malowanie, są ograniczone do minimum, a często
  można je całkowicie wyeliminować.

 

 • Higiena i czystość. Rury z tworzyw sztucznych gwarantują
  wysoką jakość wody pitnej. Podłogi i inne powierzchnie
  do utrzymania w czystości.

 

 • Są przyjazne dla środowiska. Tworzywa sztuczne z uwagi
  na ich ekonomiczną produkcję, łatwą instalację i długą
  żywotność przyczyniają się do oszczędnego gospodarowania
  surowcami. Według danych szacunkowych, dzięki zastosowaniu
  izolacji z tworzyw sztucznych, w pojedynczym domu można
  zaoszczędzić w ciągu jednego roku tyle energii, ile potrzeba
  do wyprodukowania użytego materiału izolacyjnego.
  Po zakończeniu okresu użytkowania elementy z tworzyw
  można wykorzystać ponownie, poddać recyklingowi lub
  poddać procesowi odzysku energii.

 

 • Bezpieczeństwo ogniwe. Polichlorek winylu zawdzięcza swoją
  popularność, głównie ze względu na swoje charakterystyki
  ogniowe. Również inne tworzywa (PE, PP, EPS, PU), dzięki dodatkowi uniepalniaczy są bezpieczne.
Kontakt z ekspertem
Green Building tour


(c) 2010 American Chemistry Council.

Get on a 3D virtual tour that demonstrates the role modern plastic materials can play in increasingly energy-efficient homes!

Publikacje

Tworzywa sztuczne - Architekci nowoczesnych budynków

 •  
 •  
 •