Recykling mechanicznyRECYKLING MECHANICZNY oznacza mechaniczne rozdrabnianie zużytych tworzyw sztucznych do postaci regranulatu lub recyklatu nadających się do ponownego przetworzenia. Struktura chemiczna pozostaje praktycznie niezmieniona. Recyklingowi mechanicznemu można poddać wszystkie rodzaje tworzyw termoplastycznych.

Recykling mechaniczny stosuje się, jeśli dostępne są w dużej ilości, czyste i jednorodne strumienie odpadów tworzyw. Wtedy jest on opłacalny ekonomicznie i korzystny dla środowiska – zyski w postaci oszczędności surowców przewyższają znacznie obciążenia związane ze zbiórka selektywną, transportem i procesami recyklingu, a koszty tych operacji są niższe niż potencjalne zyski ze sprzedaży regranulatu.

W przypadku, kiedy recykling materiałowy nie może być przeprowadzony ze względu na ograniczenia techniczne lub brak uzasadnienia ekonomicznego – wartość zużytych tworzyw sztucznych można odzyskać w innych procesach - odzysku energetycznego czy recyklingu surowcowego.

Podkreślić należy, że forsowanie recyklingu mechanicznego jedynie dla zasady jest nieuzasadnione; zawsze istnieć musi odpowiednio duże zapotrzebowanie rynkowe na produkty odzyskane z odpadów z tworzyw sztucznych, a więc regranulaty, surowce chemiczne czy odzyskaną energię. Jest sprawą oczywistą, że wytwarzanie nowych produktów, na które nie ma zbytu jest nieuzasadnione a jako zasadę przyjmuje się równoprawne wykorzystywanie wszystkich trzech sposobów odzysku odpadów z tworzyw sztucznych.

PlasticsEurope jest zaangażowane w rozwój procesów recyklingu jakościowego jako metody odzysku wartości tworzyw i promowanie tych rozwiązań we wszystkich krajach europejskich.

 

Więcej informacji
  •  
  •  
  •