Odzysk energii

 ODZYSK ENERGII to konieczna, pełnoprawna metoda zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych uzupełniająca recykling, umożliwiającą pełne wykorzystanie potencjału odpadów do produkcji energii i ciepła.
Nie dla wszystkich tworzyw recykling jest uzasadnioną ekologicznie i ekonomicznie metodą odzysku, gdyż na recyklowalność ma wpływ wiele czynników:

  • Skład materiałowy wyrobu, 
  • Wielkość i jakość (jednorodność, czystość) strumienia odpadów zebranych w selektywnej zbiórce, 
  • Dostępne technologie sortowania, 
  • Zapotrzebowanie rynkowe na produkty odzyskane z odpadów z tworzyw sztucznych oraz wymagania co do ich jakości 

Dlatego dla wysokokalorycznych frakcji odpadów, pochodzących z sortowania i recyklingu, które nie mogą być poddane recyklingowi, najkorzystniejszą opcją jest odzysk energii – w porównaniu ze składowaniem, czy wymuszonym recyklingiem.

Współczesne instalacje do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej wykorzystują jako paliwo odpady tworzyw wraz z innymi wysokokalorycznymi materiałami. Wysokokaloryczne odpady stanowią wartościowe źródło energii i ciepła, które może zaspokoić do 10% zapotrzebowania państwa na energię. Stałe Paliwa z Odpadów (SRF), których cenną frakcję stanowią odpady tworzyw, są w coraz większym stopniu wykorzystywane do produkcji energii, jak również w energochłonnych gałęziach przemysłu takich jak cementownie, zastępując surowce kopalne.

Wszystkie instalacje odzyskiwania energii z odpadów spełniają surowe wymagania środowiskowe, są wydajne i bezpieczne.

PlasticsEurope jest zaangażowane w rozwój efektywnych rozwiązań w zakresie odzysku energii jako koniecznej opcji uzupełniającej metody zagospodarowania odpadów tworzyw.

Więcej informacji
  •  
  •  
  •