Odpady tworzyw - recykling i odzysk w Europie


Według dostępnych danych PlasticsEurope/EuPC/EuPR/EPRO na temat ilości odpadów tworzyw sztucznych, recyklingu i odzysku dla krajów UE 27 (oraz Norwegia i Szwajcaria) w 2012 r:

  • Zebrano 25,2 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych
  • Odzysk osiągnął poziom 62% (2012) i stale wzrasta
  • Recykling odpadów opakowaniowych wynosi 41% i jest wyższy niż wskaźnik dla wszystkich odpadów tworzyw - wynoszący 26%


PlasticsEurope we współpracy z partnerami prowadzi regularny monitoring danych rynkowych, aby dostarczać solidnych i rzetelnych informacji na temat odpadów tworzyw oraz wskaźników recyklingu i odzysku.

Więcej informacji Tworzywa sztuczne – Fakty 2015

Publikacje

 

Tworzywa - Fakty 2014

  •  
  •  
  •