Oszczędność energii

Zobowiązanie UE do zmniejszenia emisji CO2 o 780 mln ton do roku 2020 oznacza dla Europy zasadniczą zmianę standardów zarówno dla ustawodawców, jak i przemysłu oraz konsumentów w kierunku „zielonej gospodarki”. Przemysł tworzyw sztucznych może przyczynić się do osiągnięcia tego ambitnego celu, oferując rozwiązania umożliwiające efektywne wykorzystanie energii:

Izolacja termiczna budynków: zastosowanie tworzyw zapewnia efektywną izolację od zimna i ciepła. W przypadku izolacji z tworzyw, zużycie energii jest o 16% a emisja gazów cieplarnianych o 9% mniejsze  w porównaniu do materiałów alternatywnych. W całym cyklu życia izolacji tworzywowej pozwala oszczędzić 150-krotność energii zużytej do jej wyprodukowania.Produkcja energii ze źródeł odnawialnych: zarówno
łopaty wirnika turbiny wiatrowej, jak i panele fotowoltaiczne wytwarzane są w dużej mierze z tworzyw sztucznych. Dzięki zastosowaniu tworzyw w tych technologiach produkcji energii ze źródeł odnawialnych, można zaoszczędzić odpowiednio 140 i 340-krotność emisji gazów cieplarnianych związanej z produkcją tych tworzyw.Zmniejszenie strat żywności: opakowania z tworzyw sztucznych zapewniają lepszą ochronę żywności, przedłużają okres przydatności do spożycia i zmniejszają straty żywności, przez co przyczyniają się do oszczędności energii i emisji gazów cieplarnianych. Na przykład przydatność mięsa do spożycia można wydłużyć o 3 do 6 dni, a nawet więcej, stosując najbardziej zaawansowane rozwiązania z dziedziny opakowań tworzywowych. Biorąc pod uwagę, że wyprodukowania jednego kg wołowiny wiąże się z emisją gazów cieplarnianych równoważną do trzygodzinnej jazdy samochodem, wydłużenie okresu przydatności do spożycia, które zapobiega marnotrawstwu żywności ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i osiągnięcia celu redukcji emisji.

Zmniejszenie masy wyrobów: zastosowanie tworzyw oznacza zmniejszenie masy opakowań jak i samych pojazdów, co przekłada się na oszczędność paliwa i zarazem zmniejszenie emisji CO2 związane z transportem. Zastąpienie opakowań z tworzyw materiałami alternatywnymi oznaczałoby czterokrotne zwiększenie masy opakowań.Mniejsza emisja gazów cieplarnianych w fazie produkcji:  

energia potrzebna do produkcji większości wyrobów z tworzyw jest mniejsza niż w przypadku innych materiałów, szczególnie w zastosowaniach w transporcie, budownictwie, opakowaniach i sprzęcie elektronicznym. Gdybyśmy chcieli zastąpić tworzywa innymi materiałami, zużycie energii wzrosłoby o 57% a emisja gazów cieplarnianych zwiększyłaby się o 61% w całym cyklu życia.

  •  
  •  
  •