REACH

Nowe rozporządzenie UE dotyczące produktów chemicznych, znane jako REACH (Rejestracja, Ocena i Udzielanie zezwoleń w zakresie Chemikaliów) weszło w życie 1. czerwca 2007 r. (EC1907/2006).

Dotyczy ono wszystkich członków sieci dostawy tworzyw sztucznych, łącznie z producentami dodatków, tworzyw sztucznych i gotowych wyrobów, a także firmami prowadzącymi handel detaliczny oraz importerami na teren UE.

Substancje ważne dla przemysłu tworzyw

 • Ogółem: 14 substancji
 • Monomery: 3
  Nie podlegają autoryzacji (produkty przejściowe)
 • Pigmenty: 3
  Chromiany ołowiu (czerwony, żółty + mieszaniny)
 • Uniepalniacze: 3
 • Ftalany: 4 (plastyfikatory PVC oraz składniki katalizatorów polimeryzacji PP)
 • Katalizatory: 1 (HDPE cata)


Ogólna analiza bezpieczeństwa stosowania tworzyw sztucznych

PEST (zespół ds. analizy bezpieczeństwa stosowania tworzyw sztucznych), utworzony przez najważniejsze stowarzyszenia reprezentujące sieć dostaw tworzyw sztucznych, opracował ogólną listę bezpiecznych zastosowań tworzyw sztucznych, która obejmuje większość znanych sposobów wykorzystania tworzyw sztucznych i umieścił je w systemie "Deskryptory zastosowań REACH".

Aby uzyskać dostęp do tabeli, kliknij na poniższy obrazek

Deskryptory zastosowań powinny być wykorzystywane przez producentów tworzyw sztucznych w relacjach z dostawcami, w celu przekazania im informacji o zastosowaniu produktu. Jest to zalecane w przypadku dodatków klasyfikowanych i nieobowiązkowe w przypadku dodatków nie objętych klasyfikacją.

Deskryptory zastosowań mogą być również wykorzystywane przez producentów tworzyw sztucznych w komunikacji z klientami (określonymi jako DU w zasadach REACH) oraz do informowania ich o zastosowaniach określonych tworzyw sztucznych. Tego typu odgórna komunikacja powinna wyeliminować lub istotnie zmniejszyć ilość pytań ze strony końcowych użytkowników(DU), w celu ustalenia, czy dane zastosowanie będzie uwzględnione. Taka komunikacja jest wysoce zalecana w przypadku tworzyw sztucznych ujętych w klasyfikacji.

Kontakt z ekspertem
Wiecej informacji

W witrynie internetowej PEST znajdują się wszystkie niezbędne informacje umożliwiające zrozumienie deskryptorów zastosowań tworzyw sztucznych. Jest ona otwarta dla wszystkich przetwórców tworzyw sztucznych.
pestpublic.plastics.net/public

ReachCentrum to profesjonalna jednostka usługowa założona przez Cefic. Usługi świadczone przez ReachCentrum są dostępne również dla podmiotów nie zrzeszonych.
www.reachcentrum.eu

Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA)
Agencja, zlokalizowana w Helsinkach, w Finlandii, zarządza rejestracją, oceną, udzielaniem zezwoleń i określaniem ograniczeń w zakresie substancji chemicznych, aby zapewnić spójność działań w ramach Unii Europejskiej. W witrynie internetowej ECHA znajdują się wszystkie istotne publikacje dotyczące wdrożenia programu REACH: dokumenty instruktażowe, ulotki informacyjne itd.
echa.europa.eu/reach_en.asp

Komisja Europejska / DG ds. ochrony środowiska
Rozporządzenie REACH oznacza, zarówno teraz, jak i w przyszłości, konieczność podjęcia określonych decyzji politycznych w niektórych szczególnych kwestiach. Proces ten można śledzić pod następującym adresem:
www.ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

 •  
 •  
 •