Materiały do kontaktu z żywnością

Znaczną część tworzyw sztucznych stanowią materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, z których produkuje się opakowania, pojemniki i inne wyroby.

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, poza funkcją opakowania, muszą spełniać wiele wymogów jak np. ochrona przez zepsuciem, przedłużenie okresu przydatności do spożycia, lecz przede wszystkim muszą być bezpieczne dla zdrowia konsumentów.   

Rygorystyczne przepisy UE zapewniają bezpieczeństwo konsumentów w tym zakresie i są stale uaktualnianie zgodnie z wymaganiami rynku.
Grupa ekspertów PlasticsEurope dzieli się swoją wiedzą w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością, współpracując z kołami ustawodawczymi, instytutami badawczymi i partnerami -uczestnikami łańcuch wartości, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom.

Więcej informacji na temat regulacji dotyczących materiałów do kontaktu z żywnością można znaleźć na: 
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm

Więcej informacji (dokumenty w j. angielskim):

 
  •  
  •  
  •