Wykorzystaj siłę wiatru – dzięki tworzywom

Siła wiatru – przez cały rok

Aby wykorzystać energię wiatru na skalę przemysłową, potrzebne są wiatraki o bardzo długich łopatach rotorów. Obecnie wiatraki o mocy 5 MW mają średnicę rotora 125 m. Tej wielkości łopaty są wytwarzane niemal wyłącznie z kompozytów tworzyw wzmacnianych włóknem, gdyż jest to jedyny materiał, który może wytrzymać ciągłe obciążenia mechaniczne, jakim jest poddawany łopata rotora.

 

Energia odnawialna

Przewodnią rolę w rozwoju wykorzystania źródeł energii odnawialnej pełnią kraje Europy. Podczas zorganizowanego w marcu 2007 roku szczytu energetycznego w Brukseli, przywódcy 27 państw Unii Europejskiej zawarli porozumienie o zwiększeniu udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym z dotychczasowych 6,4% do 20% w 2020 roku. Przemyślane rozwiązania z wykorzystaniem tworzyw sztucznych z pewnością wniosą istotny wkład do poprawy europejskiego bilansu energetycznego.

Czy wiesz, że
  • Jedynie 4% światowej produkcji ropy naftowej wykorzystywane jest do produkcji tworzyw sztuczncyh
  •  
  •  
  •