Wykorzystaj siłę słońca – dzięki tworzywom

Sektor odnawialnych źródeł energii przeżywa obecnie bardzo dynamiczny rozwój. Energia słoneczna i wiatrowa, ciepło geotermalne i biomasa to zasoby, których nie można wyczerpać. Ilość energii, pochodzącej z promieniowania Słońca na Ziemię w skali roku jest 15.000 razy większa od globalnego rocznego zużycia energii pierwotnej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wykorzystującym najnowocześniejsze tworzywa sztuczne już dziś w niektórych regionach Europy zapotrzebowanie na energię cieplną, gorącą wodę i energię elektryczną jest pokrywane właśnie z odnawialnych źródeł energii.

Energia słoneczna

Nawet przy zachmurzonych niebie, nowoczesne kolektory słoneczne wody mogą zaspokoić w 65% roczne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na ciepłą wodę. Natomiast tak zwane kolektory fotoelektryczne, które przetwarzają energię słoneczną na prąd, pokrywają co najmniej zapotrzebowanie na brakującą energię przy konstrukcji domu pasywnego. Nie byłoby to możliwe bez tworzyw sztucznych, ponieważ z nich wykonuje się wiele ważnych elementów, np. obudowy kolektorów, izolacja rur, a nawet centralny system sterujący.

Przewodnią rolę w rozwoju wykorzystania źródeł energii odnawialnej pełnią kraje Europy. Podczas zorganizowanego w marcu 2007 roku szczytu energetycznego w Brukseli, przywódcy 27 państw Unii Europejskiej zawarli porozumienie o zwiększeniu udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym z dotychczasowych 6,4% do 20% w 2020 roku. Przemyślane rozwiązania z wykorzystaniem tworzyw sztucznych z pewnością wniosą istotny wkład do poprawy europejskiego bilansu energetycznego.

 

Czy wiesz, że
  • Ponad 50% wszystkich artykułów medycznych na świecie jest zrobiona z tworzyw
  •  
  •  
  •