Większy komfort - dzięki tworzywom!

Spojrzenie w przyszłość

Koncepcja „3-litrowego domu” stała się już rzeczywistością we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Co więcej, koncepcja ta funkcjonuje nie tylko w nowym budownictwie. Izolacja starych budynków, w których dotychczas znaczna część energii była marnotrawiona, pozwoliła na obniżenie zużycia paliwa opałowego z 20 litrów do 3 litrów rocznie na metr kwadratowy. Oszczędność energii i związaną z tym redukcję emisji CO2 można osiągnąć dzięki zastosowaniu paneli z tworzyw sztucznych o grubości zaledwie 20 cm do izolacji ścian zewnętrznych, dachów i sufitów piwnicznych oraz zainstalowaniu izolowanych okien z tworzyw. W tzw. domach pasywnych, wyposażonych dodatkowo w energooszczędne izolowane okna, system odzysku ciepłego powietrza i kolektory słoneczne, roczne zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest przez mniej niż 1,5 litra oleju opałowego na metr kwadratowy. Inwestycja taka podwyższa standard życia, podnosi wartość budynku i zwraca się w krótkim czasie.

Domy „o zerowym zapotrzebowaniu na energię” funkcjonują w Europie już dziś. Nie wymagają one stosowania paliw kopalnych: oleju, czy gazu. To właśnie m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych tworzyw domy o zerowym zapotrzebowaniu na energię staną się w przyszłości bardziej powszechne. Nawet budynki zabytkowe przy wykorzystaniu tworzyw sztucznych mogą przeobrazić się w domy energooszczędne. Przykładem może być odrestaurowany 210-letni budynek o konstrukcji szkieletowej w niemieckim Babenhausen, który dzięki izolacji z tworzyw stał się budynkiem energooszczędnym.

Tworzywa sztuczne - od piwnicy po dach

Nowoczesne tworzywa sztuczne odgrywają rolę nie tylko jako izolacja termiczna: 

 • Płyty izolacyjne z tworzyw sztucznych chronią budynek przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych i tym samym przedłużają okres użytkowania obiektu.
 • Rury z tworzyw sztucznych stosowane w systemach grzewczych, instalacjach wodnych i kanalizacyjnych mają znaczną przewagę nad rurami wykonanymi z materiałów tradycyjnych. Ich produkcja jest tańsza i wiąże się z mniejszym zużyciem energii; rury z tworzyw sztucznych są bardziej elastyczne, nie ulegają korozji i zapewniają wysoką jakość wody pitnej.
 •  Pokryte kamieniem wapiennym metalowe rury do instalacji wodnokanalizacyjnych można niewielkim nakładem kosztów naprawić pokrywając je specjalną powłoką z tworzyw sztucznych, która dodatkowo zapewni ochronę przed powstawaniem nowych osadów.


   

   

Czy wiesz, że
 • W porównaniu z materiałami alternatywnymi części z tworzyw są łatwiejsze w instalowaniu
 •  
 •  
 •