Lepszy świat - dzięki tworzywom

Tworzywa sztuczne to oszczędność zasobów naturalnych, ochrona klimatu i poprawa standardu życia

Produkcja tworzyw sztucznych pochłania niewiele surowca - zaledwie 4% ogólnego zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Europie wykorzystywane jest do tego celu. Niemal 90% ropy naftowej spalane jest w formie paliwa silnikowego lub opałowego, a więc służy zaspokojeniu krótkotrwałych i jednorazowych potrzeb. Wyroby z tworzyw sztucznych są trwałe, cechuje je bardzo duża odporność na zużycie. Również po okresie użytkowania zachowują wartość, ponieważ można je poddać procesowi recyklingu lub odzyskać z nich energię.

Dzięki tworzywom sztucznym produkowane są coraz lżejsze i bezpieczniejsze samochody. Części wykonane z tworzyw sztucznych w porównaniu z innymi materiałami są do 85% lżejsze. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie energii przez samochody, pojazdy użytkowe, pociągi i samoloty. Np. zmniejszenie masy samochodu o 100 kg powoduje zużycie do 0,6 litra mniej paliwa na 100 km.

Oprócz transportu najwięcej energii zużywa się do ogrzewania budynków. Z tworzyw sztucznych produkowane są doskonałe materiały izolujące i uszczelniające. Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące tworzywa sztuczne umożliwiają konstrukcję energooszczędnych budynków, przystosowanych zarówno do gorącego, jak i zimnego klimatu. Po zakończeniu okresu użytkowania, energię zmagazynowaną w tworzywie sztucznym można wykorzystać albo w procesie recyklingu, albo w produkujących ciepło spalarniach odpadów.

Szefowie państw Unii Europejskiej zawarli wiążące porozumienie, na mocy którego udział energii odnawialnej ma osiągnąć w roku 2020 przynajmniej 20%. Cel ten może zostać osiągnięty dzięki wykorzystaniu polimerów. Tworzywa sztuczne są nieodzownym materiałem w produkcji ogniw i kolektorów słonecznych oraz turbin wiatrowych, ponieważ są trwałe, odporne na niekorzystne warunki pogodowe, a także spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Poprawa standardu życia

Czy wiesz, że korzystanie z internetu nie byłoby możliwe bez superszybkich przewodów szerokopasmowych, pokrytych warstwą z tworzywa sztucznego? Czy wiesz, że tworzywa sztuczne znacząco przyczyniają się do rozwoju miniaturyzacji, dzięki czemu możliwa jest zauważalna ochrona zasobów naturalnych? Czy wiesz, że przełomowe osiągnięcia w medycynie nie byłyby możliwe bez tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne są wyjątkowe. Wszechstronność tych materiałów umożliwia realizację pionierskich pomysłów i wprowadzenie wielu nowoczesnych rozwiązań. Choć ich obecność wokół wydaje się nam oczywista to życie bez nich byłoby zupełnie inne.

Czy wiesz, że
  • Rocznie na świecie zużywanych jest 16 bln jednorazowych strzykawek plastikowych
  •  
  •  
  •