Ocena cyklu życia (LCA)

Eko-profile

Ocena cyklu życia (LCA) to metoda określenia aspektów związanych z ochroną środowiska i potencjalnego wpływu na środowisko danego produktu, procesu lub usługi, poprzez:

  • Sporządzenie wykazu zasobów energii i materiałów zużytych podczas produkcji oraz odpadów wyemitowanych do środowiska
  • Ocena potencjalnego wpływu, jaki wywrze na środowisko zużycie określonych zasobów i emisja wygenerowanych odpadów
  • Interpretacja wyników, umożliwiająca podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Aby uzyskać dostęp do profili ekologicznych europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych, należy przejsć na stronę anglojęzycznąPlasticsEurope promuje wykorzystanie metody LCA, aby umożliwić podejmowanie bardziej świadomych decyzji, dzięki lepszemu zrozumieniu aspektów dotyczących zdrowia człowieka oraz wpływu na środowisko produktów, procesów i działań związanych z tworzywami sztucznymi. Korzystając z podanych linków, można uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat profili ekologicznych i LCA w PlasticsEurope. 


Kontakt z ekspertem
  •  
  •  
  •