Tworzywa sztuczne w zrównoważonym rozwoju

Przemysł tworzyw sztucznych jako odpowiedzialny partner poszukuje rozwiązań kluczowych problemów współczesnego świata, takich jak zmiany klimatyczne, efektywność wykoprzystania energii i zasobów naturalnych, ochrona konsumentów, czy zagospodarowanie odpadów. Tworzywa oferują ogromny potencjał możłiwości, dzięki którym można pomóc rozwiązać wspomniane najważniejsze problemy dlatego Stowarzyszenie PlasticsEurope podejmuje nieustanną współpracę z innymi uczestnikami łańcucha wartości w celu opracowania wspólnych celów i zadań.

  

Tworzywa sztuczne odgrywają we współczesnym świecie ważną rolę zapewniając poprawę jakości życia, komfort i bezpieczeństwo. Jednakże wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczeństwa nie dotyczy jedynie "teraźniejszości" - przy dążeniu do dobrobytu należy uwaględniać również przyszłe pokolenia. To właśnie stanowi podstawę koncepcji 'Zrównoważonego rozwoju’. W świecie wciąż rosnącej populacji ludzi i związanym z tym wzrastającym zapotrzebowaniu na wodę, żywność, schronienie, higienę, energię, usługi związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwo ekonomiczne, wyroby z tworzyw sztucznych pomagają poprawiać poziom życia ludzi, przyczyniając się jednocześnie do ochrony zasobów naturalnych i środowiska dla przyszłych pokoleń.

Kontakt z ekspertem
  •  
  •  
  •