Misja i wartości

Nasza misja dotycząca tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne stopniowo wyparły wiele tradycyjnych materiałów, gdyż oferują one wiele udoskonaleń związanych z wydajnością (zmniejszenie zużycia zagrożonych zasobów, zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, obniżenie kosztów)

Posiadają także naturalne możliwości sprostania potrzebom rozwoju przyjaznego środowisku.  Pod kątem ekonomicznym, dostarczają opłacalnych rozwiązań rynkowych.  Ze społecznego punktu widzenia, zostały opracowane przy odrobinie kompromisu, tzn. tak, aby działać dokładnie ze swoim przeznaczeniem, zgodnie z rosnącymi wymogami społeczeństwa.  Od strony ochrony środowiska: wydajność może teraz iść w parze z bezpiecznym użytkowaniem oraz bezpiecznym zarządzaniem wpływem na środowisko w czasie produkcji oraz po zużyciu.

Tworzywa sztuczne są obecnie ważnym elementem naszego świata.  Gdyby nie istniały, ludzie musieliby stworzyć materiał o podobnych właściwościach, aby zapewnić nasze przetrwanie. Ciągły rozwój i dążenie do ulepszenia właściwości tych niezwykłych materiałów oraz sposobu zarządzania ich cyklem eksploatacji zapewnią nam stale rosnącą wartość dodaną.

Dlatego też misja, jaką mają spełniać tworzywa sztuczne w ramach przemysłu, wydaje nam się prosta:

"aby lepiej sprostać potrzebom ludzi”

Wartości PlasticsEurope

Innowacyjność:  Nasze pionierskie podejście do przemysłu oraz nasza odwaga w stawianiu czoła wyzwaniom i tworzeniu nowości, pozwala nam na wykorzystywanie sprzyjających okazji i znajdowanie nowych rozwiązań.

Niezawodność: Rozumiemy, że uczciwe, przejrzyste i bezpośrednie podejście do klienta oraz dostarczanie mu zawsze tego, co było ustalone, buduje zaufanie do naszych obietnic

Odpowiedzialność: Wiemy, że okazywanie zaangażowania oraz gotowości do podjęcia długoterminowych zobowiązań buduje zaufanie niezbędne do dzielenia się ograniczonym ryzykiem

Wydajność:  Możliwość stałej kontroli całości pozwala naszym udziałowcom na okazanie nam zaufania, nawet w przypadku trudnych wyzwań, których nie rozumieją
Prezes PlasticsEurope
Dyrektor Wykonawczy
  •  
  •  
  •