Działalność

Czym się zajmujemy

Jako organizacja powołana do reprezentowania interesów producentów tworzyw sztucznych w Europie, PlasticsEurope realizuje projekty dotyczące ustawodawstwa, środowiska naturalnego, techniki i komunikacji społecznej

Ustawodawstwo
 • Przekazujemy informacje i dane dotyczące tworzyw oparte na udokumentowanych faktach i rzetelnej wiedzy naukowej.
 • Tworzymy sieci współpracy ze wszystkimi ważnymi interesariuszami na płaszczyźnie europejskiej i krajowej.
 • Przedstawiamy stanowiska i opinie przemysłu tworzyw, zarówno na płaszczyźnie europejskiej, jak i krajowej.
 • Pragniemy działać na rzecz zapewnienia handlu wyrobami z tworzyw zgodnie z zasadami fair trade.
Środowisko

PlasticsEurope podkreśla znaczenie tworzyw sztucznych jako materiałów umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych.
 • Wskazujemy optymalne rozwiązania w zakresie produkcji i stosowania tworzyw sztucznych, a także gospodarki odpadami tworzyw sztucznych;
 • Dostarczamy informacji dotyczących oddziaływania tworzyw sztucznych na środowisko (profile ekologiczne). Profile ekologiczne opracowano dotychczas dla 75 polimerów i ich produktów pośrednich;
 • Pokazujemy, w jaki sposób tworzywa sztuczne przyczyniają się do oszczędzania energii i ochrony zasobów naturalnych;
 • Prezentujemy ekonomiczne i ekologiczne zalety stosowania tworzyw sztucznych, jako materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.
Cele polityki informacyjnej

Przesłania PlasticsEurope:
 • Tworzywa sztuczne są przyjazne dla środowiska i mają wiele cennych zalet;
 • Tworzywa sztuczne to materiał XXI wieku.
Prezes PlasticsEurope
Dyrektor Wykonawczy
 •  
 •  
 •