Członkowie PlasticsEurope

Najwyższym gremium decyzyjnym PlasticsEurope jest Walne Zgromadzenie (General Assembly) reprezentowane przez Radę Zarządzającą (Steering Board), która zapewnia realizację celów Stowarzyszenia zgodnie z wizją i strategią oraz uzgodnionym budżetem. 

W Radzie Zarządzajacej zasiadają członkowie zarządów organizacji członkowskich wybierani co trzy lata (z możliwością przedłużenia kadencji). Prezesem Rady jest Patrick Thomas, (COVESTRO), funkcję Wiceprezesa piastuje Javier Constante (DOW), Tom Crotty (INEOS) oraz Daniele Ferrari (VERSALIS), zaś skarbnikiem jest Paul Booth (SABIC).

Nasi członkowie są jednymi z najbardziej liczących się producentów polimerów na świecie.
Kliknięcie na nazwę firmy, przekierowuje na jej stronę internetową.

  •  
  •  
  •