Poliolefiny

Poliolefiny to nazwa produktów polimeryzacji nienasyconych węglowodorów, przede wszystkim etylenu i propylenu. Roczne zużycie tworzyw z tej grupy, obejmującej: polietylen małej gęstości LDPE (Low Density Polyethylen), polietylen liniowy małej gęstości LLDPE (Linear Low Density Polyethylen) i polietylen dużej gęstości HDPE (High Density Polyethylen) oraz polipropylen (PP) stanowi ponad 48% rocznego zużycia wszystkich tworzyw sztucznych w Europie (45,9 mln ton w 2012).

Monomery do produkcji poliolefin wytwarzane są z ropy naftowej lub gazu ziemnego. Po reakcji polimeryzacji (w procesie wysokociśnieniowym, bądź w obecności katalizatorów) otrzymuje się tworzywo termoplastyczne, które można formować metodą wtrysku, wytłaczania, wytłaczania z rozdmuchiwaniem, prasowania, formowania próżniowego lub innymi.

Ze względu na ich wszechstronność, poliolefiny należą obecnie do najbardziej popularnych tworzyw sztucznych. Poniżej podajemy przykłady najczęstszych zastosowań:
  • LDPE: folie spożywcze, torby z uchwytami, folie rolnicze, powłoki kartonowych pojemników na mleko, powłoki przewodów, wysokowydajne opakowania przemysłowe;
  • LLDPE: folie rozciągliwe, folie do opakowań przemysłowych, pojemniki cienkościenne i wysokowydajne worki średniej i małej wielkości;
  • HDPE: skrzynki i pojemniki, butelki (na produkty spożywcze, środki czystości i kosmetyki), pojemniki na żywność, zabawki, kanistry na benzynę, opakowania i folie przemysłowe, rury i artykuły gospodarstwa domowego;
  • PP: opakowania na środki spożywcze, w tym pojemniki na jogurty i margarynę, opakowania na słodycze i przekąski, pojemniki używane do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych, włókna dywanowe, meble ogrodowe, opakowania i urządzenia medyczne, torby, urządzenia kuchenne i rury. 
  •  
  •  
  •