Tworzywa biodegradowalne

Tworzywa biodegradowalne to tworzywa ulegające biodegradacji do biomasy, dwutlenku węgla (lub metanu) i wody (np. poprzez kompostowanie w ściśle określonych warunkach, bądź samowchłanianie do organizmu). Biodegradowalność jest właściwością danego materiału i nie zależy od pochodzenia surowców użytych do jego produkcji. Tworzywa biodegradowalne mogą być produkowane zarówno z biomasy, jak i z surowców kopalnych.

Właściwości
Tworzywa biodegradowalne to tworzywa, które ulegają całkowitemu rozkładowi przez bakterie lub inne mikroorganizmy.

Zastosowania
Tworzywa biodegradowalne oferują dodatkowe wartości w zastosowaniach jednorazowych i krótkotrwałych:

 • Zbiórka odpadów organicznych
 • Rolnictwo, ogrodnictwo (e.g. folia do ściółkowania, pojemniki na rośliny)
 • Opakowania żywności
 • Naczynia jednorazowe (obieg zamknięty)

Przetwórstwo
Polimery biodegradowalne można przetwarzać stosując większość standardowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych, włącznie z termoformowaniem, wytłaczaniem, formowaniem wtryskowym i rozdmuchowym. Można stosować różne wypełniacze takie jak maczka drzewna, wypełniacze kredowe, talk, odpady papieru (oraz inne wypełniacze organiczne i nieorganiczne). Wypełniacze mogą być barwione i mieć różną granulację.

Recykling

 • Wyroby z certyfikatem kompostowalności, które z założenia są tak zaprojektowane, aby ich odpady były zagospodarowywane przez kompostowanie w recyklingu organicznym powinny być kierowane do kompostowni lub biogazowni. Recykling mechaniczny, a zwłaszcza składowanie na wysypiskach nie są odpowiednimi metodami zagospodarowania tego rodzaju odpadów.
 • Biodegradowalne tworzywa nie są przeznaczone do porzucania w środowisku i należy się wystrzegać podejścia „wyrzucić i zapomnieć”.
 • Biodegradacja tworzyw zachodzi w ściśle określonym środowisku i w określonych warunkach.
 • Podobnie jak tworzywa konwencjonalne tworzywa biodegradowalne nie ulegają całkowicie biodegradacji na składowiskach z powodu braku tlenu i wilgoci oraz ze względu na zbyt niską temperaturę
 • Rozwiązaniem problemu śmieci jest stworzenie odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami w połączeniu z edukacją i zwiększaniem świadomości środowiskowej

   
 •  
 •  
 •