Biotworzywa

 Biotworzywa to nazwa ogólna, używana do określenia dwóch różnych grup materiałów:

  •  
  •  
  •