Rodzaje tworzyw sztucznych


Rodzina tworzyw sztucznych jest ogromna i niezwykle różnorodna. Obecnie produkuje się ponad 700 rodzajów tworzyw sztucznych, które można podzielić na kilkanaście grup.
Najważniejsze grupy
to m.in.: 
 • Biotworzywa (obejmujące tworzywa biopochodne i biodegradowalne) 
 • PET (politereftalan etylenu)
 • Polimery fluorowe
 • Polimery styrenowe
 • Poliolefiny
 • Poliwęglan
 • PVC (polichlorek winylu)
 • PVdC (polichlorek winylidenu)
 • Żywice epoksydowe
 • Żywice poliestrowe

Wszystkie wymienione rodzaje polimerów można podzielić również na dwie główne kategorie: tworzywa termoplastyczne i termoutwardzalne. Termoplasty pod wpływem ciepła miękną i mogą być formowane, a po ochłodzeniu twardnieją. Jeśli produkty końcowe wykonane z termoplastów zostaną podgrzane, ponownie zmiękną i przejdą w stan płynny. Natomiast tworzywa termoutwardzalne (duroplasty) mogą być roztapiane i formowane, ale po uformowaniu pozostają twarde – nie miękną pod wpływem ogrzewania.

Przykłady tworzyw termoplastycznych
 • Akrylonitryl-butadien-styren – ABS
 • Poliwęglan - PC
 • Polietylen - PE
 • Politereftalan etylenu - PET
 • Polichlorek winylu - PVC
 • Polimetakrylan metylu - PMMA
 • Polipropylen - PP
 • Polistyren - PS
 • Polistyren spieniony (ekspandowany) - EPS
Przykłady tworzyw termoutwardzalnych
 • Epoksydy - EP
 • Fenoplasty - PF
 • Poliuretany - PUR
 • Politetrafluoroetylen – PTFE
 • >Żywice poliestrowe - UP
W celu poprawy bądź zmiany właściwości różnego rodzaju tworzyw sztucznych stosowane są różnego rodzaju dodatki: np. ułatwiające plastyfikację, nadające kolor, czy zwiększające przetwarzalność lub trwałość.  Obecnie mamy do czynienia nie tylko z ogromną ilością różnych rodzajów tworzyw sztucznych, ale dzięki zastosowaniu dodatków otrzymujemy produkty, które mogą być: sztywne lub elastyczne, nieprzezroczyste, przezroczyste lub kolorowe, przewodzące lub o właściwościach izolacyjnych, ognioodporne itd.

 

 

Kontakt z ekspertem
Więcej informacji
Plastipedia (j. ang)
 •  
 •  
 •