Grupy robocze

W listopadzie 2007r., podczas premiery raportu Świat w roku 2030, stowarzyszenie PlasticsEurope ogłosiło utworzenie Grup Roboczych, do których zaproszeni zostali najlepsi specjaliści z trzech branż.Zadaniem Grup Roboczych jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań wykorzystujących tworzywa sztuczne, które pozwolą skutecznie stawić czoła największym wyzwaniom współczesnego świata.

Grupy Robocze będą pracować w trzech obszarach tematycznych odzwierciedlających najważniejsze dla współczesnego społeczeństwa zagadnienia:  

  • Oszczędność energii i ochrona klimatu
  • Bezpieczeństwo konsumentów
  • Racjonalne wykorzystanie zasobów

 

Czy wiesz, że
  • PlasticsEurope wzywa do weliminowania recyklowalnych i wysokokalorycznych odpadów ze skladowisk do roku 2020.
  •  
  •  
  •