Świat w roku 2030

Czy w roku 2030 postęp w medycynie będzie oznaczać, że nigdy nie będziemy musieli umrzeć?

Przy zmniejszających się zapasach paliw kopalnych, w jaki sposób możemy wykorzystać tworzywa sztuczne do ochrony klimatu?

Jak zapewnimy żywność i powierzchnię oraz zaspokoimy potrzeby energetyczne ludności, której liczba na świecie przekroczy 8 bilionów?

Przemysł tworzyw sztucznych stara się starannie planować zadania i podejmować działania, aby sprostać wyzwaniom, które przed nami stoją. Dlatego stowarzyszenie PlasticsEurope zwróciło się do znanego na świecie futurologa Raya Hammonda, aby zbadać, jak zmieni się życie na przestrzeni 25 lat.    
W efekcie powstała wizjonerska, inspirująca książka zatytułowana Świat w roku 2030, której ogólnoświatowa promocja miała miejsce w Brukseli w listopadzie 2007 r.

Pobierz broszurę The World in 2030  
 


Impreza promocyjna 

Obejrzyj wydarzenie zorganizowane z okazji promocji książki "Świat w roku 2030”, pobierz zdjęcia lub posłuchaj wywiadów.  

 

Zespoły robocze
Prowadzone przez ekspertów z trzech branż zespoły robocze opracowują plany działania mające na celu rozwiązanie najważniejszych problemów


  •  
  •  
  •