Innowacje

Chociaż tworzywa sztuczne są wykorzystywane od około 100 lat, nadal uchodzą za nowoczesne w zestawieniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak drewno, kamień, metal, szkło, czy papier. W ostatnich dziesięcioleciach materiały polimerowe umożliwiały powstawanie innowacji i rozwój wielu nowoczesnych technologii, opracowanie nowych rozwiązań projektowych, uzyskanie lepszych parametrów i oszczędność kosztów. 

Obecnie, dzięki możliwości wszechstronnego wykorzystania tworzyw sztucznych, jedynym ograniczeniem dla projektantów pozostaje ich wyobraźnia.  A wobec zmniejszania się ilości zasobów nieodnawialnych i wzrostu populacji, można stwierdzić, że gdyby ten niezwykły materiał nie istniał, trzeba byłoby go wynaleźć, aby spełnić potrzeby społeczeństwa. 

Więcej informacji można znaleźć w zakładkach poświęconych zastosowaniom tworzyw:

Opakowania
Budownictwo

Transport

Medycyna

Zastosowania E& E
Rolnictwo
Sport i Wypoczynek
  •  
  •  
  •