Don't change or delete this please

Występują dwie duże kategorie materiałów z tworzyw sztucznych: tworzywa termoplastyczne i tworzywa termoutwardzalne. Tworzywa termoplastyczne mogą być ogrzewane w celu formowania produktów, a następnie, jeśli te produkty końcowe zostaną ponownie podgrzane, plastik zmięknie i ponownie przejdzie w stan płynny.  Odwrotnie, tworzywa termoutwardzalne mogą być roztapiane i formowane, ale kiedy przybiorą kształt po przejściu w stan stały, pozostają twarde i, w przeciwieństwie do tworzyw termoplastycznych, nie mogą zostać ponownie roztopione.

Tworzywa sztuczne odgrywają niezmiernie ważną rolę w naszym życiu – w domu, w pracy, szkole, w szpitalu. Zapewniają nam bezpieczeństwo, czynią nasze życie łatwiejszym i bardziej wygodnym. Tworzywa można znaleźć w ubraniach, w domach, samochodach, zabawkach, telewizorach, komputerach, płytach a nawet w szczoteczkach do zębów.

Tworzywa sztuczne są materiałami organicznymi, tak jak drewno, papier czy wełna. Surowcami wykorzystywanymi do ich wytwarzania są produkty naturalne, np. celuloza, węgiel, gaz ziemny, sól i oczywiście ropa naftowa. Tworzywa sztuczne to materiały, których znaczenie będzie z pewnością wzrastać, ponieważ pozwalają pogodzić potrzeby nowoczesnego życia z kwestiami ochrony środowiska. Do rodziny tworzyw sztucznych, która odznacza się bardzo dużą różnorodnością, należą m.in.:

·         ABS/SAN

·         PET (politereftalan etylenu)

·         Polimery fluorowe

·         Polimery styrenowe

·         Polistyren

·         Polistyren spieniony (ekspandowany)

·         Poliolefiny

·         Poliwęglan

·         PVC (polichlorek winylu)

·         PVdC (polichlorek winylidenu)

·         Żywice epoksydowe

·         Żywice poliestrowe


Wszystkie te rodzaje polimerów można podzielić na dwie główne grupy: Termoplasty, które pod wpływem ciepła miękną, a po ochłodzeniu ponownie twardnieją oraz Tworzywa termoutwardzalne (duroplasty), które po uformowaniu pozostają twarde – nie miękną pod wpływem ogrzewania.

Przykłady termoplastów

·         Akrylonitryl-butadien-styren – ABS

·         Poliwęglan - PC

·         Polietylen - PE

·         Poli(tereftalan) etylenu - PET

·         Poli(chlorek winylu) - PVC

·         Poli(metakrylan metylu) - PMMA

·         Polipropylen - PP

·         Polistyren - PS

·        Polistyren spieniony (ekspandowany) -EPS

Przykłady tworzyw termoutwardzalnych

·         Epoksyd - EP

·         Fenoplast - PF

·         Poliuretan - PUR

·         Politetrafluoroetylen – PTFE

·         Żywice poliestrowe - UP


W celu poprawy bądź zmiany naturalnych właściwości różnego rodzaju tworzyw sztucznych stosowane są różnego rodzaju dodatki: np. ułatwiające plastyfikację, nadające kolor, czy zwiększające przetwarzalność lub trwałość.  Obecnie mamy do czynienia nie tylko z ogromną ilością różnych rodzajów tworzyw sztucznych, ale dzięki zastosowaniu dodatków otrzymujemy produkty, które mogą być: sztywne lub elastyczne, nieprzezroczyste, przezroczyste lub kolorowe, przewodzące lub o właściwościach izolacyjnych, ognioodporne itd.
Dodatkowe informacje na temat środków pomocniczych można znaleźć w Plastipedii - największej światowej encyklopedii tworzyw sztucznych (tylko w j. angielskim).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji
  •  
  •  
  •