Tworzywa sztuczne wokół nas

„Tworzywa sztuczne wokół nas - platforma edukacyjna” to ciekawy materiał edukacyjny na temat wykorzystywania i zagospodarowania tworzyw sztucznych. Opracowane wspólnie przez specjalistów z branży tworzyw sztucznych i edukacji przybliżają różne zagadnienia związanie z tworzywa sztucznymi: od budowy chemicznej tych materiałów poprzez ich właściwości i zastosowania aż do właściwego zagospodarowania odpadów po zakończeniu cyklu życiowego wyrobów.

Materiały te zostały przygotowane w postaci 8 kart – projektów, z których każda stanowi osobną całość. Mogą być wykorzystane zarówno pojedynczo, jak i w postaci cyklu zajęć podczas lekcji chemii, fizyki, geografii, ekologii czy nauki o środowisku.

• Poznajemy tworzywa sztuczne - przedstawiono rosnące zastosowanie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach wytwórczości i płynące stąd wielorakie korzyści. Podkreślono związek między rozwojem nauki i technologii, a coraz lepszymi właściwościami uzyskiwanych tworzyw i poszerzającym się w związku z tym zakresem ich stosowalności.
• Surowce - traktuje o głównych surowcach wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych oraz zawiera omówienie głównych procesów, pozwalających na osiągnięcie tworzyw o żądanych właściwościach.
• Polimery i ich przetwórstwo – opisano metody otrzymywania podstawowych polimerów, ich główne zastosowania oraz metody wytwarzania rozmaitych wyrobów z tworzyw sztucznych. Wyjaśniono sposoby uzyskiwania materiałów o określonych właściwościach.
• Właściwości tworzyw sztucznych – przedstawiono dzięki jakim walorom tworzywa sztuczne znajdują tak szerokie zastosowanie w życiu codziennym i gospodarce.
• Chrońmy nasz świat dla przyszłych pokoleń – znaczenie tworzyw sztucznych dla praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
• Postępowanie z odpadami – recykling jako źródło korzyści ekonomicznych oraz droga do zachowania czystego środowiska.
• Jak radzić sobie ze śmieciami – propozycje indywidualnych i zbiorowych działań kształtujących właściwe zachowania i postawy, zapobiegające rozprzestrzenianiu
i gromadzeniu śmieci i ograniczające ich niekorzystny wpływ na środowisko.
• Życiodajna woda – kurczenie się zasobów słodkiej wody na świecie, dysproporcje w rozmieszczeniu jej zasobów, nierównomierny dostęp wszystkich ludzi do bezpiecznej dla zdrowia wody.

Dołączone Notatki dla nauczyciela mogą być pomocne przy planowaniu ćwiczeń zespołowych, które są częścią każdej karty tematycznej.
Pakiet opracowany został przez Fundacje PlasticsEurope Polska i uzyskał pozytywną opinię metodyków-rzeczoznawców wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kontakt z ekspertem
  •  
  •  
  •