Bajkowy konkurs Plastka - Wyniki konkursu

Za nami piętnasta już edycja konkursu Plastka.  Nagrodę otrzymują:

 • W kategorii klas 1-3: uczniowie klasy 3b i c w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach,  dzieci z klasy 3 w Szkole Podstawowej w Rogowicach (Mniów), uczniowie klasy 3b w SP nr 16 w Rudzie Śląskiej, uczniowie klasy 3b w SP nr 22 we Włocławku oraz uczennica klasy 2 w SP w Dobrowie (Tychowo)
 • W kategorii klas 4-7: uczniowie klasy 4c i  6d w SP nr 1 w Białymstoku, uczniowie SP w Rogowicach oraz uczniowie z SP nr 21 we Wrocławiu
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zachęcamy do udziału w konkursie kolejne szkoły!


Za nami kolejna - czternasta edycja konkursu Plastka. Nagrodę otrzymują:

 • W kategorii klas 1-3: dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie (Baćkowice), uczniowie klasy 3a w Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku, dzieci z klasy 2 i 3 w Szkole Podstawowej w Rogowicach (Mniów)
 • W kategorii klas 4-6: uczniowie klasy 6d w SP nr 1 w Białymstoku, uczniowie klasy 4a i 4 b w SP Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, uczniowie klasy 5a i 5b w SP w Morawicy, uczniowie z SP w Rogowicach, uczniowie z SP nr 21 we Wrocławiu oraz uczniowie z SP w Wieszawie

 Specjalną nagrodę otrzymują uczniowie z SP im. M.Konopnickiej w Piasecznie (Ludwin) za wytrwały udział w naszym konkursie!

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zachęcamy do udziału w konkursie kolejne szkoły!


W trzynastej edycji konkursu plastycznego Plastka nagrodę otrzymują:

 • W kategorii klas 1-3: klasa 1 z SP im. Jana Pawła II w Krępsku (Goleniów), uczniowie z klasy 2d i 3e z SP nr 1 w Białymstoku
 • W kategorii klas 4-6: uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Płk. L.Bociańskiego w Komorowie (Ostrów Mazowiecka); SP im. M.Konopnickiej w Piasecznie (Ludwin);  SP nr 1 w Białymstoku; SP Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku
Wyróżnienia otrzymują również uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie (Baćkowice), z SP nr 1 im. J.Słowackiego w Białymstoku, SP Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku. 

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy dzieci do udziału w konkursie !

Zakończyła się dwunasta edycja konkursu plastycznego Plastka. Miło nam poinformować, że główną nagrodę otrzymali: 

 • W kategorii klas 1-3: klasa 2b z SP nr 16 w ZSP nr w Białymstoku,  klasa 1 z SP nr 17 w Tarnowie, uczniowie z  SP w Rogowicach (Mniów), uczniowie z klasy 2b ze SP nr 271 w Warszawie oraz z SP w Brzeźnicy Bychawskiej (Niedźwiada)
 • W kategorii klas 4-6: uczniowie z klasy 4a, 5a i 6a ze ZSP nr 5 we Wrocławiu
Wyróżnienia i nagrody otrzymują również dzieci z Przedszkola nr 1 - Przysucha, z przedszkola w Suwałkach oraz klasa 4a z ZSP nr 3 w Chełmie, uczniowie z SP w Łysołajach (Milejów) i uczniowie z SP w Piasecznie (Ludwin).

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w konkursie kolejne szkoły!

Zakończyła się jedenasta edycja konkursu plastycznego Plastka. Miło nam poinformować, że główną nagrodę otrzymali: 

 • W kategorii klas 1-3: klasa 1a i 1c ze SP nr 279 w Warszawie, uczniowie z klasy 3c ze SP nr 1 w Białymstoku, uczniowie z klasy 2a ze SP w Zespole Szkoły i Przedszkola Samorządowego w Chodlu (woj. lubelskie), uczniowie z klasy 2 ze SP w Piasecznie (Ludwin - woj. lubelskie), uczniowie z klasy 2b ze SP w Świedziebni (woj. kujawsko-pomorskie)
 • W kategorii klas 4-6: uczniowie z klasy 5b ze SP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu, uczniowie z klasy 4, 5 i 6 ze SP w Ciciborze Dużym i Hrudzie (Biała Podlaska), uczniowie z klasy 4 i 5 ze SP w Piasecznie (Ludwin - woj. lubelskie), uczniowie z klasy 4a, 4d i 5d ze SP nr 1 w Białymstoku
Ponadto wyróżnienia otrzymali uczniowie klasy 2b i 2c ze SP nr 74 we Wrocławiu.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy dzieci do udziału w konkursie !


Zakończyła się dziesiąta - specjalna edycja Bajkowego konkursu plastycznego Plastka dla szkół województwa lubelskiego uczestniczących w programie "Plastek i jego zaczarowane pudełko" w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW w Lublinie. W konkursie wzięło udział 387 uczniów z 21 szkół. 

Wyrazy uznania należą się Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Dr Janusza Petera, które najliczniej wzięły udział w konkursie.

Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli ze SP im. Kard. St. Wyszyńskiego w Telatynie, SP im. Jana Brzechwy w Sitniku w Białej Podlaskiej, SP im. St. Żeromskiego w Nałęczowie, SP w Zespole Szkół w Jarczu, SP w Zespole Szkół w Urszulinie, SP im. M. Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej w Zalesiu za podzielenie się z nami swoimi uwagami na temat pracy z zestawem Plastka.

Mam przyjemność poinformować, że główną nagrodę otrzymują:

 • W kategorii klas 1-3: uczniowie z SP w Nałęczowie, SP nr 2 i 9 w Białej Podlaskiej, SP w Krynicach,  SP w Telatynie, SP w Paszkach Dużych w Radzyniu Podlaskim, SP w Jarczowie, SP w Zamościu 
 • W kategorii klas 4-6: uczniowie ze SP w Zespole Szkół w Urszulinie, SP w Nałęczowie, SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, SP w Wólce Dobryńskiej w Zalesiu, SP w Rachaniu,  SP w Sitniku,  SP 21 w Lublinie
Ponadto wyróżnienia otrzymują dzieci z SP nr 21 w Lublinie, uczniowie klasy 2a w SP w Telatynie, uczniowie klasy 1 i 2 w SP w Krynicach, uczniowie z klasy 2 z SP w Grabanowie (Biała Podlaska), uczniowie z kl. 2 w SP nr 2 W Tomaszowie Lubelskim, uczniowie w SP w Nałęczowie, SP w Rachaniu, SP w Paszkach Dużych, SP w Moniatyczach,  SP w Krynicach, SP w Zamościu, SP w Jarczowie, SP 2 i 9 w Białej Podlaskiej. 

 Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w konkursie kolejne szkoły!


Zakończyła się dziewiąta edycja konkursu plastycznego Plastka. Miło nam poinformować, że napłynęła do nas rekordowa liczba prac - niemal 500 - ze szkół w całej Polsce. Główną nagrodę otrzymują:

 • W kategorii dzieci 5-6 letnich: Klasa 0b z SP nr 19 oraz grupa z Przedszkola Samorządowego nr 71 w Białymstoku
 • W kategorii klas 1-3: Klasa 1c z SP nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 we Wrocławiu oraz uczniowie - z klasy 2b z SP w Piątnicy, uczniowie z klasy 2b z SP nr 4 w Łomży, uczeń z kasy 3b w SP nr 1 w Białymstoku, uczeń z klasy 2b, 2e i 3d z SP nr 19 w Białymstoku oraz uczniowie z klasy 3b z SP nr 76 we Wrocławiu
 • W kategorii klas 4-6: uczeń z klasy 4d z SP nr 1 w Białymstoku oraz uczeń z klasy 5 i 6 z SP nr 21 w ZSP nr 5 we Wrocławiu

Wyróżnienie otrzymują prace dzieci z Przedszkola nr 9 w Poznaniu, klasa 1 z SP w Piasecznie (Ludwin), klasa 1a w SSP nr 4 w Białymstoku, klasa 2a i 2b z SP nr 3 w Środzie Śląskiej, uczniowie z PSP w Szypliszkach, uczniowie z klasy 2a i 2b w SP w Piątnicy, uczniowie z klasy 2b w SP nr 4 w Łomży, uczniowie z klasy 2c w SP w Poznaniu, uczniowie z klasy 3b i 4d z SP nr 1 w Białymstoku, uczniowie z klasy 2a, 2b, 2d, 2e i 3d z SP nr 19 w Białymstoku, uczeń z klasy 3c z SP nr 17 we Wrocławiu oraz uczniowie z klasy 3b z SP nr 76 we Wrocławiu.

  

Miło nam poinformować, że w ósmej edycji konkursu plastycznego Plastka (zima 2014) zwyciężyły:

 • Klasa 1 ze Szkoły Podstawowej SP im. Marii Konopnickiej w Piasecznie (k. Ludwina)
 • Klasa 3a ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie

Specjalne wyróżnienia otrzymali uczniowie klas 3a i 3b ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu.

Wyróżniliśmy również prace dzieci z klasy 3b w SP w Wierzbicy, uczniów klasy 4c SP nr 43 we Wrocławiu, uczniów ze SP nr 21 w ZSP nr 5 we Wrocławiu oraz uczniów klasy 0 SP nr 22 we Włocławku.

W siódmej edycji konkursu plastycznego Plastka
(lato 2014) nagrodziliśmy prace:

 • Dzieci z Przedszkola nr 1 w Nowym Tomyślu
 • Ucznia z klasy 1 ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym (Nowy Tomyśl)
 • Uczniów z klasy 2 z Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu (Nowy Tomyśl)
 • Uczniów klasy 3 ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie (Ludwin)

Specjalne wyróżnienia otrzymały dzieci z klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie.
Wyróżniliśmy również prace dzieci z Przedszkola nr 2 w Nowym Tomyślu, Przedszkola 174 w Poznaniu, uczniów klasy 1 i 3 SP w Ślipczu (Hrubieszów), dzieci ze SP w Jastrzębsku Starym, uczniów z ZPSG w Bukowcu.
W konkursie brały udział również szkoły z Warszawy, Poznania, Wągrowca, Włodawy i Dopiewa.

W kolejnej, szóstej już edycji Bajkowego konkursu plastycznego Plastka
zwyciężyły:

 • Klasa 1 ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. I Armii Wojska Polskiego w Starych Żukowicach
 • Klasa 2b ze Szkoły Podstawowej nr 14 z ZS nr 3 w Poznaniu

W kategorii oddziałów przedszkolnych przyznaliśmy nagrodę Przedszkolu Publicznemu nr 119 w Poznaniu.


Zakończyła się specjalna edycja Bajkowego konkursu plastycznego Plastka dla szkół uczestniczących w programie w ramach dofinansowania z WFOŚiGW.

Nagrody przyznaliśmy

 • Klasie 1b ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie
 • Klasie 2a (obecnie 3) ze szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
 • Klasie 3c ze szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie
 • Klasie 3f ze szkoły Podstawowej nr 6 w Pruszkowie
Wyróżnienie za wyjątkowo ekspresyjne i wierne przedstawienie scen z bajki otrzymała klasa 2b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie


W kolejnej - czwartej edycji  Bajkowego konkursu plastycznego Plastka zwyciężyły: 

 • W kategorii dzieci młodsze - klasa pierwsza z Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie
 • W kategorii dzieci starsze - zwyciężyła klasa trzecia ze Szkoły Podstawowej  w Tuszowie Narodowym 
W konkursie brały udział również szkoły warszawskie i tarnowskie oraz przedszkole włocławskie

W trzeciej edycji konkursu Plastka w semestrze zimowym 2012 nagrodziliśmy następujące klasy: 

 • W kategorii – dzieci młodsze zwyciężyła klasa pierwsza z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie
 • W kategorii – dzieci starsze zwyciężyła klasa 3c ze Szkoły Podstawowej  nr 107 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie 
Ponadto: 
 • Wyróżnienie otrzymuje klasa trzecia ze Szkoły Podstawowej  nr 78 w Krakowie 
Zwycięzcom gratulujemy pomysłowości i umiejętności wykorzystania różnorodnych technik plastycznych. Zachęcamy do udziału w konkursie w semestrze letnim 2013!

          

W semestrze letnim 2012 zwyciężyły klasy: 

 • W kategorii – oddziały przedszkolne: klasa 0b ze Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie
 • W kategorii – klasy 1-3: uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie oraz klasa 2a ze Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie 
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w konkursie kolejne szkoły!

W I edycji Bajkowego konkursu plastycznego dla dzieci (w semestrze zimowym 2011) zwyciężyły klasy: 

 • W kategorii wiekowej – oddziały przedszkolne: klasa 01 ze Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku oraz klasa 0b ze szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku
 • W kategorii wiekowej – klasy 1-3: klasa 2a ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie, klasa 2a ze Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku oraz klasa 2a ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Tarnowie 
Gratulujemy!

 

 

 •  
 •  
 •