Bajkowy konkurs Plastka - Regulamin

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PLASTKA

Organizator: Fundacja PlasticsEurope Polska
Rodzaj konkursu: konkurs plastyczny
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych realizujących program „Plastek i jego zaczarowane pudełko”
Przedmiot konkursu: praca plastyczna

Warunki uczestnictwa:
Przeczytanie (głośno przez nauczyciela bądź samodzielnie przez uczniów) bajki zawartej w podręczniku dla uczniów pt. „Plastikowa księżniczka”, a następnie wykonanie przez uczniów pracy plastycznej, przedstawiającej dowolną scenę z bajki.

Format i technika wykonania pracy -  dowolne.

Termin nadsyłania prac konkursowych:  
• W semestrze zimowym - do 30 listopada
• W semestrze letnim - do 30 kwietnia

Prace należy nadsyłać na adres:
Fundacja PlasticsEurope Polska
ul. Trębacka 4 pok. 109
00-074 Warszawa

Kryteria oceny:
• zgodność z tematem
• pomysłowość
• zastosowanie różnorodnych środków artystycznych
• estetyka wykonania pracy

Wyniki konkursu są zamieszczone na stronie internetowej Fundacji, ponadto szkoły, które wzięły udział w konkursie, otrzymują informację pisemną.

Przewidziane nagrody:
Prace oceniane są w trzech kategoriach wiekowych:
klasy 0-1; klasy 2-3; klasy 4-6

• I miejsce – koszulka z wizerunkiem Plastka - logo programu
 (nagrodę otrzymują wszyscy uczniowie z wyróżniającej się klasy, bądź wyróżniający się uczeń - w przypadku bardzo dużego zróżnicowania poziomu w obrębie jednej klasy).
• Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują gumkę do ścierania z wizerunkiem Plastka oraz dyplomy uczestnictwa.

Czy wiesz, że
  • Jedynie 4% światowej produkcji ropy naftowej wykorzystywane jest do produkcji tworzyw sztuczncyh
  •  
  •  
  •