FuturEnergia

Materiały i produkty z tworzyw sztucznych z uwagi na ich właściwości izolacyjne i niewielką masę odgrywają ważną rolę w efektywnym wykorzystaniu energii. Tym kwestiom poświęcony jest program „Energia to nasza przyszłość”, który PlasticsEurope rozpoczął 13 listopada 2006, jako oficjalny partner kampanii Energetyka Zrównoważona Środowiskowo Dla Europy, we współpracy z EUN (European Schoolnet).


FuturEnergia patrz strona internetowa
  •  
  •  
  •