Debata młodzieży EYDC 2017

Po sukcesie ubiegłorocznego konkursu „European Youth Debating Competition” (EYDC), w kwietniu 2017 roku rozpoczęła się druga edycja tego projektu, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope i Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów EPCA, we współpracy z organizacją Young leaders GmbH. W tym roku debaty uczniowskie zorganizowano w siedmiu krajach: Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. 

Polski finał odbył się 30 maja br. na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie młodzież ponadgimnazjalna z 11 szkół z całej Polski dyskutowała o roli i znaczeniu petrochemii i tworzyw sztucznych we współczesnej erze cyfrowej.

Uczestnicy zostali przywitani przez dr hab. Ewę Zygadło-Monikowską, prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Po oficjalnym rozpoczęciu przez Prezydent debaty, Agnieszkę Rejnowicz z firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., głos zabrali eksperci Stanisław A. Barański, PKN Orlen, (frakcja „pro”) i Dominik Dobrowolski, ekolog, (frakcja „con”), którzy wprowadzili młodzież w tematykę tegorocznej debaty:
"People, Planet, Profit in the Digital Age: With or without petrochemistry and plastics?” czyli „Realizacja zasady "Ludzie, planeta, zyski” w świecie cyfrowym: czy będzie tu miejsce dla petrochemii i tworzyw sztucznych?”. 

W ożywionej, choć jednocześnie wyważonej dyskusji uczniowie przedstawiali argumenty mówiące o pozytywnej roli jaką przemysł petrochemiczny i tworzywa sztuczne odgrywają w różnych dziedzinach takich jak komunikacja i transport, opakowania czy medycyna, ale również wskazywali konkretne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, brakiem świadomości i nieodpowiedzialnymi postawami konsumentów.

Wystąpienia młodzieży były oceniane przez pięcioosobowe jury w składzie:
Stanisław A. Barański, PKN Orlen SA
Dominik Dobrowolski, ekolog i podróżnik
Piotr Kwiecień, SABIC Poland Sp. z o.o.
Magdalena Michalska, czasopismo „PlastNews”
Ewelina Witkowska, BASF Polska Sp. z o.o.

Zwycięzcami debaty w Warszawie zostali:
1. Wiktor Skowroński, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 40 w Warszawie
2. Kalina Spławska, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
3. Michalina Groszyk, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Chemicznego w Lublinie
4. Jakub Czekierda, V Liceum Ogólnokształcące im. Ks Józefa Poniatowskiego w Warszawie 
5. Sebastian Macioszek, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach 
6. Dorota Nguyen, Międzynarodowa Szkoła Meridian w Warszawie

Pierwsza trójka uczniów weźmie udział w debacie finałowej, reprezentować będzie Polskę w europejskim finale, który odbędzie się 1 października 2017 w Berlinie podczas 51 Spotkania Rocznego EPCA.
Opis projektu
Projekt EYDC – debaty młodzieżowe w formie konkursu – to wielowymiarowa inicjatywa, której celem jest zaangażowanie młodych ludzi do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi kwestiami nurtującymi współczesne społeczeństwo. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16-19 lat i odbywa się w dwóch etapach: krajowym i międzynarodowym. Wszystkie debaty krajowe, a także debata finałowa w Berlinie, odbywać się będą według takich samych zasad. Uczniowie będą oceniani wg ściśle określonych zasad przez jury składające się z przedstawicieli przemysłu, nauki, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest promocja i podkreślenie znaczenia edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM - Science Technology Engineering and Mathematics), kształtowanie u młodych ludzi umiejętności argumentowania, przekonywania i debatowanie a także zachęcenie ich do głębszego poznania i przedyskutowania zagadnień związanych z rolą i znaczeniem petrochemii i tworzyw sztucznych we współczesnym cyfrowym świecie.

Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.eydc.eu
Kontakt z ekspertem
Więcej informacji
EYDC 2017 w Polsce
Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •