Jakie znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym mają tworzywa sztuczne? Dlaczego w procesie przemiany w Europę wydajną i oszczędną surowcowo tak ważna jest innowacja? Co oznacza podejście obejmujące cały cykl życia?

Te i inne ważne pytania dyskutowane były podczas konferencji „Innowacje z użyciem tworzyw niezbędne dla efektywnej surowcowo Europy”, zorganizowanej przez PlasticsEurope, która odbyła się 18 września w Brukseli. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 uczestników reprezentujących decydentów legislacyjnych, przedstawicieli przemysłu tworzyw sztucznych - producentów, przetwórców i recyklerów, a także organizacje pozarządowe, media i naukę, którzy dyskutowali znaczenie tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. 

Prezes PlasticsEurope, Daniele Ferrari, otwierając konferencję powiedział: „Europejski przemysł tworzyw sztucznych, napędzając innowacje i umożliwiając oszczędzanie zasobów i ochronę klimatu sprawia, że współczesne społeczeństwo może korzystać z wysokiego standardu życia. Strategia dotycząca tworzyw, która zostanie wkrótce przedstawiona, będzie dla Europy wyjątkową okazją, aby poznać wkład i rolę naszego przemysłu w rozwiązywaniu coraz większych światowych wyzwań.”

”Koniecznie musimy przyjąć bardziej zrównoważony i trwały, model gospodarki, o lepszym wykorzystaniu surowców i bardziej chroniącej klimat. " powiedział Ado Lõhmus, Zastępca Sekretarza Generalnego w Ministerstwie Środowiska Estonii, przemawiając w imieniu Prezydencji Estońskiej. ”Aby to osiągnąć, potrzebujemy innowacyjnych inteligentnych rozwiązań i inicjatyw, które wdrożą nowe modele biznesowe i zmniejszą wpływ na środowisko produkcji i konsumpcji.”

Charlina Vitcheva, Zastępca Dyrektora Generalnego Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej dodała: „Innowacje odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie. Jest to ważny element składowy, przyczyniający się do dalszego rozwoju zrównoważonej i konkurencyjnej Europy. Wszyscy interesariusze muszą współpracować ze sobą, aby umożliwić innowacje i przekształcić naszą gospodarkę w stronę efektywnej surowcowo gospodarki o obiegu zamkniętym.”

Celem konferencji w Brukseli było zaprezentowanie i przedyskutowanie stanowiska PlasticsEurope ws strategii dotyczącej tworzyw, która to strategia będzie tematem konferencji organizowanej przez Komisje Europejską 26 września br. 

Wydarzenie było również okazją do ogłoszenia zwycięzców 2. edycji konkursu European Plastics Innovation Awards (Europejska Nagroda „Innowacje w Tworzywach”), organizowanego przez PlasticsEurope oraz SPE (Stowarzyszenie Inżynierów Tworzyw Sztucznych). 
W konkursie przyznano 11 nagród w 7 kategoriach:

 • Kategoria Best Plastic Design (Wzornictwo): Nagroda dla SABIC za fotel lotniczy w technologii 3D; drugie miejsce Borealis Polymers N.V. (laminat PE)
 • Kategoria Intelligent and Smart Plastics (Inteligentne tworzywa): Nagroda dla SABIC za 3D In-Mold HMI
 • Kategoria Material Innovation (Innowacyjny materiał): Nagroda dla LyondellBasell za „samonaprawiający się” polimer Koattro KT MR 05;  drugie miejsce Total Research & Technology Feluy (polietylen RPE 6306)
 • Kategoria Hybrid Product (Produkt hybrydowy): Nagroda dla EMS-CHEMIE AG za PROCLINE LITE BOOT (ultralekki but narciarski Arc’terix, Amer Sports group)
 • Kategoria Best Application for Enhanced Sustainability (Najlepszy produkt o korzystnych parametrach środowiskowych): Nagroda dla TEXYLOOP za pokrycie dachowe Texyloop Green Roof; drugie miejsce Braskem Europe GmbH (nowy materiał VA4018R)
 • Kategoria Best Lightweight Innovation (Innowacyjne produkty o małej masie): Nagroda dla F.S. Fehrer Automotive GmbH za Smart Fortwo C453 (miękki dach); drugie miejsce: Covestro Deutschland AG (ultracienki, lekki kompozyt poliwęglanowy wzmacniany włóknem węglowym – na pokrywy laptopów)
 • Kategoria New Surfaces for Plastics Parts (Innowacyjne powierzchnie wyrobów z tworzyw): Dow Europe GMbH (Switzerland) za POUCHUG® Sensory Packaging Technology (technologia pakowania z wykorzystaniem sensorów)

Czy wiesz, że
 • Torby plastikowe (i grube i cienkie) używane wielokrotnie są najbardziej przyjazne dla środowiska i przyczyniają się do oszczędności zasobów.
 • Kluczowe jest zachęcanie do powtórnego użycia, na przykład poprzez wprowadzenie opłat za torebki
 •  
 •  
 •