II edycja konkursu debaty uczniowskiej – wspólnego projektu stowarzyszeń EPCA i PlasticsEurope

O roli i znaczeniu petrochemii i tworzyw sztucznych we współczesnej erze cyfrowej

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów (EPCA) oraz PlasticsEurope, stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych w Europie, ponownie wspólnie promują w Europie edukację w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM - Science Technology Engineering and Mathematics), organizując kolejną edycję konkursu European Youth Debating Competition (EYDC), który trwać będzie od kwietnia do października 2017. W tym czasie młodzież w wieku 16-19 lat uczestniczyć będzie debatach uczniowskich organizowanych w siedmiu krajach: Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy debat krajowych wezmą udział w europejskiej debacie finałowej, który odbędzie się 1 października 2017 w Berlinie, podczas 51 Spotkania Rocznego EPCA.

W przeszłości, w latach 2007-2012, konkursy w formie debat uczniowskich z sukcesem organizowane były przez przemysł producentów tworzyw sztucznych w różnych krajach europejskich. W 2016 r. projekt został wznowiony pod nazwą EYDC jako wspólne przedsięwzięcie EPCA i PlasticsEurope. W ramach EYDC w 9 krajach europejskich zorganizowano debaty uczniowskie, zakończone debatą finałową w Budapeszcie w październiku 2016.

Projekt EYDC – debaty młodzieżowe w formie konkursu – to wielowymiarowa inicjatywa, której celem jest zaangażowanie młodych ludzi do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi kwestiami nurtującymi współczesne społeczeństwo. Temat tegorocznej debaty to "People, Planet, Profit in the Digital Age: With or without petrochemistry and plastics?” czyli „Realizacja zasady "Ludzie, planeta, zyski” w świecie cyfrowym: czy będzie tu miejsce dla petrochemii i tworzyw sztucznych?”. 

Przed debatą uczestnicy wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu dotyczącym wystąpień publicznych oraz technik argumentowania, na którym wyjaśnione zostaną także szczegółowe zasady i formuła debaty na poziomie krajowym. Podczas debaty konkursowej mówców oceniać będzie jury, składające się z przedstawicieli przemysłu, mediów, NGO, a także stowarzyszenia PlasticsEurope i EPCA. Wybierze ono trzech zwycięzców, wykazujących się zarówno umiejętnościami publicznych wystąpień, jak i wiedzą, umożliwiającą formułowanie logicznych i przekonujących argumentów.

Caroline Ciuciu, prezes EPCA, uzasadniając zaangażowanie stowarzyszenia w projekt podkreśla, że „Konkurs ten to dla uczniów z pokolenia epoki cyfrowej możliwość głębszego poznania związków pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym naszego społeczeństwa, nauką i technologią oraz przemysłem petrochemicznym. Ponadto w szybko zmieniającym się i pełnym podziałów świecie, debata ta daje młodym ludziom możliwość spotkania się i wspólnej dyskusji bez względu na narodowość, płeć, czy środowisko kulturowe, w którym się obracają. I wreszcie, dla nas jako przedstawicieli przemysłu, EYDC to znakomita okazja spotkania i nawiązania kontaktów z młodym pokoleniem, wysłuchania i poznania jego poglądów czy wizji przyszłości. Podsumowując projekt ten to realizacja zasady "Connect (Spotkaj się)– Listen (Posłuchaj) – Learn (Poznaj) – Collaborate (Współpracuj)”, zarówno dla młodzieży, jak i przedstawicieli przemysłu”.

Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope, w uzupełnieniu dodaje: „Poza promowaniem znaczenia edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM), celem konkursu EYDC jest stworzenie dla młodych ludzi forum dyskusyjnego, na którym będą mogli wyrażać w przekonujący sposób swoje opinie i przemyślenia i w ten sposób budować poczucie pewności i wiary w siebie. Konkurs jest otwartą i poważną debatą dotyczącą kluczowych zagadnienia związanych z rolą i znaczeniem petrochemii i tworzyw sztucznych. Dzięki temu nauka i technologia stają się bardziej zrozumiałe i dostępne, a także widoczny staje się ich bezpośredni związek ze światem, w którym młodzi ludzie funkcjonują.”

Jak będzie wyglądało nasze życie w bliskiej przyszłości? Czy miasta przyszłości będą ze sobą całkowicie skomunikowane? Czy zakupy będą dostarczane przez drony? Czy środowisko pracy i nauki będzie wciąż funkcjonować w obecnej formule? W jaki sposób zapewnimy dostęp do wody pitnej i opiekę medyczną dla rosnącej populacji? Czy rozwój nowych technologii będzie możliwy bez nauki i przemysłu? Jaki będzie wkład petrochemii i tworzyw do kontynuowania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w erze cyfrowej? To przykładowe pytania, na które młodzi ludzie będą poszukiwali odpowiedzi podczas debaty. 

Dobre przygotowanie merytoryczne uczestników i ich umiejętności argumentowania, przekonywania i debatowania to podstawowe elementy, które mogą sprawić, że tegoroczna edycja EYDC będzie twórcza i dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń.  

Nota edytorska
Stowarzyszenia EPCA i PlasticsEurope inaugurują nową edycję europejskiego konkursu European Youth Debating Competition, przeznaczonego dla młodzieży w wieku 16 -19 lat z różnych krajów Europy. Organizatorzy, reprezentujący przemysł petrochemiczny i tworzyw sztucznych, wśród głównych celów projektu wymieniają promocję i podkreślenie znaczenia edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM – Science Technology Engineering and Mathematics), kształtowanie u młodych ludzi umiejętności argumentowania, przekonywania i debatowanie a także zachęcenie ich do głębszego poznania i przedyskutowania zagadnień związanych z rolą i znaczeniem petrochemii i tworzyw sztucznych we współczesnym cyfrowym świecie. Dla przemysłu projekt EYDC to możliwość wysłuchania głosu i oczekiwań młodego pokolenia, które wkrótce będzie kształtować naszą wspólną przyszłość. Nowe technologie przyszłości, dotyczące zrównoważonego transportu, efektywności energetycznej, zautomatyzowania codziennych czynności czy wzrostu dobrobytu społecznego to kluczowe elementy dla przyszłego rozwoju przemysłu i konkurencyjności w Europie.

The European Petrochemical Association (EPCA)
Stowarzyszenie EPCA, z siedzibą w Brukseli, to społeczność biznesowa przemysłu chemicznego, na którą składają się producenci chemikaliów oraz ich dostawcy, klienci i usługodawcy. W skład EPCA wchodzi ponad 700 firm z 53 krajów. EPCA stanowi platformę regularnych spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy, oferując także swoim członkom i podmiotom współpracującym  usługi jako think-tank. EPCA promuje edukację w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM) ze szczególnym uwzględnieniem równości płci i zachowania różnorodności. EPCA podkreśla także, że przemysł chemiczny jest dobrym miejscem do realizowania i kształtowania kariery zawodowej.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Czy wiesz, że
  • Nie wszystkie biopochodne tworzywa są biodegradowalne (przykład: bioPE),
  • a z kolei biodegradowalne tworzywa nie zawsze są produkowane z surowców odnawialnych i często mogą być produkowane z surwców kopalnych (przykład: biodegradowalne poliestry)
  •  
  •  
  •