Debata młodzieżowa "Ludzie, planeta, zyski” w świecie cyfrowym - wspólny projekt EPCA i PlasticsEurope

Spośród 400 uczestników tegorocznej - drugiej - edycji konkursu European Youth Debating Competition (EYDC), jury złożone z przedstawicieli przemysłu, nauki, organizacji pozarządowych, mediów, a także reprezentantów Zarządu stowarzyszenia EPCA, YETT (Young EPCA Think Tank) oraz PlasticsEurope, wybrało dziesięciu najlepszych młodych mówców europejskich. Zakończenie konkursu i ceremonia wręczenia nagród odbyła się 3 października w Berlinie, podczas 51. Dorocznego Zgromadzenia EPCA, największego w Europie spotkania światowego przemysłu chemicznego. Tematem tegorocznych debat młodzieżowych organizowanych w ramach konkursu EYDC była „Realizacja zasady 'Ludzie, planeta, zyski' w świecie cyfrowym: czy będzie tu miejsce dla petrochemii i tworzyw sztucznych?”

W tym roku projekt, rozpoczęty w maju, prowadzony był w 7 krajach europejskich: Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy debat krajowych wzięli udział w burzliwej debacie finałowej, która odbyła się w Berlinie. 
W gali finałowej pierwszych pięciu zwycięzców otrzymało nagrody z rąk Ban Ki-Moon, byłego sekretarza Generalnego ONZ oraz Toma Crotty, Prezesa EPCA i Dyrektora Grupy INEOS. Wśród nich znaleźli się:

1) Ilsu ARI, Lycée International des Pontonniers, Strasburg, Francja
2) Daniel TERNE S, Bischöfliches Cusanus Gymnasium, Koblencja, Niemcy
3) Kalina SPŁAWSKA, XIV LO im. Stanisława Staszica, Warszawa, Polska
4) Ahlam OULADALI, Institut F. Vidal i Barraquer Tarragona, Tarragona, Hiszpania
5) Nick KRÜGER, Internationale Deutsche Schule Paris, Paryż, Francja

Pozostałych pięciu zwycięzców zostało nagrodzonych przez Karla-H Foerstera, Dyrektora Wykonawczego PlasticsEurope i Caroline Ciuciu, Dyrektor Generalna EPCA, która powiedziała: „Konkurs ten to dla uczniów z pokolenia epoki cyfrowej możliwość głębszego poznania związków pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym naszego społeczeństwa, nauką i technologią oraz przemysłem petrochemicznym. Ponadto w szybko zmieniającym się i pełnym podziałów świecie, debata ta daje młodym ludziom możliwość spotkania się i wspólnej dyskusji bez względu na narodowość, płeć, czy środowisko kulturowe, w którym się obracają. I wreszcie, dla nas jako przedstawicieli przemysłu, EYDC to znakomita okazja spotkania i nawiązania kontaktów z młodym pokoleniem, wysłuchania i poznania jego poglądów czy wizji przyszłości. Podsumowując projekt ten to realizacja zasady "Connect (Spotkaj się)– Listen (Posłuchaj) – Learn (Poznaj) – Collaborate (Współpracuj)”, zarówno dla młodzieży, jak i przedstawicieli przemysłu”.

Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope, w uzupełnieniu dodał: „Nasz projekt ma na celu promowanie edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM) i pokazanie młodym ludziom ogromnego znaczenia nauki i technologii, zarówno dla przyszłości naszego przemysłu, jak i dla konkurencyjności Europy.”

O projekcie
Stowarzyszenia EPCA i PlasticsEurope zainaugurowały nową edycję europejskiego konkursu European Youth Debating Competition, przeznaczonego dla młodzieży w wieku 16 -19 lat z różnych krajów Europy (www.eydc.eu). Organizatorzy, reprezentujący przemysł petrochemiczny i tworzyw sztucznych, wśród głównych celów projektu wymieniają promocję i podkreślenie znaczenia edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM – Science Technology Engineering and Mathematics), kształtowanie u młodych ludzi umiejętności argumentowania, przekonywania i debatowanie a także zachęcenie ich do głębszego poznania i przedyskutowania zagadnień związanych z rolą i znaczeniem petrochemii i tworzyw sztucznych we współczesnym cyfrowym świecie. Dla przemysłu projekt EYDC to możliwość wysłuchania głosu i oczekiwań młodego pokolenia, które wkrótce będzie kształtować naszą wspólną przyszłość. Nowe technologie przyszłości, dotyczące zrównoważonego transportu, efektywności energetycznej, zautomatyzowania codziennych czynności czy wzrostu dobrobytu społecznego to kluczowe elementy dla przyszłego rozwoju przemysłu i konkurencyjności w Europie.

The European Petrochemical Association (EPCA)
Stowarzyszenie EPCA, z siedzibą w Brukseli, to społeczność biznesowa przemysłu chemicznego, na którą składają się producenci chemikaliów oraz ich dostawcy, klienci i usługodawcy. W skład EPCA wchodzi ponad 700 firm z 53 krajów. EPCA stanowi platformę regularnych spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy, oferując także swoim członkom i podmiotom współpracującym usługi jako think-tank. EPCA promuje edukację w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM) ze szczególnym uwzględnieniem równości płci i zachowania różnorodności. EPCA podkreśla także, że przemysł chemiczny jest dobrym miejscem do realizowania i kształtowania kariery zawodowej.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •