PolyTalk 2016: „Nie” dla tworzyw w środowisku morskim

Zaśmiecenie środowiska morskiego – jedno z ważnych współczesnych wyzwań - to bardzo złożony problem dotyczący rzek, mórz i oceanów, który ma negatywny wpływ na środowisko naturalne w Europie i na całym świecie. Dyskusji nad tym problemem oraz możliwymi rozwiązaniami poświęcona będzie piąta edycja konferencji PolyTalk, która pod hasłem „Zero Plastics to the Oceans” odbędzie się w dniach 16-17 marca w Brukseli.
 
Inicjatywa PolyTalk, zapoczątkowana w 2010 roku, ma na celu konfrontacje różnych punktów widzenia, rzeczową dyskusję i konstruktywny dialog wokół kontrowersyjnych aktualnych tematów. PolyTalk 2016 stanowić będzie forum dyskusyjne dla reprezentujących różne środowiska uczestników - przedstawicieli najwyższych władz europejskich oraz administracji krajów UE, organizacji międzynarodowych, NGO, naukowców i ekspertów, a także menedżerów najwyższego szczebla europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Wśród poruszanych kwestii, związanych z problemem zaśmiecenia środowiska morskiego, znajdą się m.in. bieżące wyzwania, dostępne i nowe rozwiązania, najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania zaśmieceniu (dotyczące m.in. postaw i zachowania, zagospodarowania odpadów i innowacji produktowych), prowadzone działania czy znaczenie nowego pakietu Circular Economy dla zapobiegania zaśmiecaniu środowiska morskiego.

W ślad za inspirującymi sugestiami prof. Richarda Thompsona wygłoszonymi podczas konferencji PolyTalk 2010, stowarzyszenie PlasticsEurope stało się w roku 2011 jednym z współzałożycieli światowej koalicji na rzecz poszukiwania rozwiązań problemu zaśmiecenia środowiska morskiego zawiązanej podczas 5 Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia wód morskich. Od tego czasu działania związane z przeciwdziałaniem zaśmieceniu środowiska morskiego stały się – obok tematyki zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych - jednym z kluczowych elementów wspierających wspólne akcje przemysłu, takie jak np. „Zero plastics to Landfills”, a szeroka współpraca różnych zainteresowanych stron w kołach przemysłowych, politycznych, naukowych, pozarządowych i społecznych ma sprzyjać osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest ochrona oceanów i wybrzeży przed zaśmieceniem.

Obecnie PlasticsEurope oferuje forum PolyTalk jako platformę nie tylko do oceny dotychczasowego postępu w zakresie przeciwdziałania zaśmieceniu środowiska morskiego, ale także wskazującą nierozwiązane problemy i dalsze wyzwania. 

Szczegółowy program konferencji na stronie www.polytalk.eu lub na www.plasticseurope.org.

Czy wiesz, że
  • Tworzywa są materiałem wyboru w wielu nowoczesnych rozwiązaniach w przemyśle samochodowym
  •  
  •  
  •