PolyTalk 2016: „Nie” dla tworzyw w środowisku morskim

Rzeczowa debata o rozwiązaniach problemu zaśmiecenia środowiska morskiego podczas PolyTalk 2016

Co właściwie wiadomo o śmieciach w środowisku morskim? Jaka powinna być polityka dotycząca zapobiegania zaśmieceniu środowiska morskiego i umożliwiająca rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym? Jaka rolę w zakresie zmniejszania zaśmiecenia środowiska morskiego powinien odgrywać przemysł tworzyw sztucznych?
 
Te i inne równie trudne tematy podnoszono podczas dwudniowej konferencji PolyTalk 2016, zorganizowanej w dniach 16-17 marca w Brukseli. Spotkanie, odbywające się pod hasłem „NIE” dla tworzyw w środowisku morskim” zgromadziło ponad 250 uczestników wysokiego szczebla reprezentujących świat polityki, przemysłu, organizacji pozarządowych, nauki oraz mediów, którzy podjęli rzeczową dyskusję na temat rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego.

„Zaśmiecenie środowiska morskiego to globalne wyzwanie, które wymaga globalnych rozwiązań. Zależy nam na znalezieniu właściwego rozwiązania tego problemu, ponieważ naszym celem jest uniknięcie przedostawania się odpadów tworzyw do mórz i oceanów” powiedział Patrick Thomas, Prezes Covestro oraz Prezes stowarzyszenia PlasticsEurope, stwierdzając „Przemysł tworzyw sztucznych ma duże znaczenie dla gospodarki Europy. I choćby z tego względu mamy wiodąca rolę do odegrania w zakresie dostarczania rozwiązań i najlepszych praktyk. Wszystkim nam przyświeca ten sam cel: ochrona środowiska naturalnego.”

"Śmieci w środowisku morskim to jeden z widocznych symboli gospodarki źle zarządzającej zasobami”, powiedziała Marianne Wenning, Dyrektor ds. Jakości życia, wody i powietrza w Dyrektoriacie ds. Środowiska KE. ”Przemysł tworzyw zwrócił uwagę na ten problem, ale wszyscy musimy zwiększyć wysiłki i podjąć to trudne wyzwanie walki o czystość środowiska morskiego. Ważnym narzędziem do osiągnięcia tego celu może być pakiet KE nt. gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Andrew Morlet, Prezes Fundacji Ellen MacArthur doceniając znaczenie tworzyw sztucznych w całej gospodarce, uważa jednak, że potrzebny jest zdecydowany zwrot w podejściu do stosowania tworzyw, aby poradzić sobie z przedostawaniem się odpadów do środowiska morskiego. „Potrzebna jest współpraca na poziomie globalnym, dostosowana do skali tego ogromnego problemu, dzięki której nie tylko zmierzymy się z tymi wyzwaniami, ale także wykorzystamy możliwości” stwierdził Morlet.

Przykładowe rozwiązania stosowane w skali lokalnej pokazał Bart Tommelein, Sekretarz Stanu ds. Morza Północnego w rządzie federalnym Belgii przedstawiając działania prowadzone na belgijskim wybrzeżu Morza Północnego: „Jedną z tych wielu akcji jest np. przyszłotygodniowe sprzątanie plaż we współpracy z ENECO”.

Mehmet Ceylan, wiceminister ds. Środowiska i Urbanizacji w rządzie Turcji również zwrócił uwagę na konieczność działań w wymiarze globalnym, podkreślając, że ”Odpady zaśmiecające morza i oceany łatwo się przemieszczają , zatem akcje o charakterze lokalnym są niewystarczające. Obecnie rząd turecki współpracuje z różnymi partnerami, takimi jak np. PAGEV, aby zapobiec przedostawaniu się odpadów do środowiska morskiego”.

Podczas konferencji PolyTalk 2016 ogłoszono uruchomienie nowej strony www.marinelittersolutions.com, na której na bieżąco publikowane są aktualne informacje na temat zaangażowania przemysłu tworzyw w zapobieganie zaśmiecaniu środowiska wodnego. W tym zakresie ponad 60 stowarzyszeń w 34 krajach podpisało wspólną deklarację, w ramach której od roku 2011 realizowanych jest ponad 185 różnych projektów.
Dodatkową atrakcją konferencji PolyTalk była wystawa innowacyjnych projektów, mających na celu zmniejszenie ilości śmieci w morzach i oceanach

O PolyTalk
PolyTalk to platforma wymiany poglądów przeznaczona dla szerokiego grona interesariuszy, organizowana od wielu lat przemysł tworzyw sztucznych, aby zaangażować do debaty i działań w ważnych tematach nurtujących współczesne społeczeństwo. Szczegóły na www.polytalk.eu

Czy wiesz, że
  • W porównaniu z materiałami alternatywnymi części z tworzyw są łatwiejsze w instalowaniu
  •  
  •  
  •