Ograniczenie stosowania wyrobów jednorazowego użytku nie rozwiąże problemu zaśmiecenia środowiska

W nawiązaniu do głosowania w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) nad propozycjami pakietu Circular Economy, stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope wyraża swoje zaniepokojenie w związku z potencjalnym zagrożeniem dla jednolitego rynku UE, wynikającym z faktu, że niektóre kraje członkowskie mogły by zakazać stosowania niektórych produktów i opakowań podczas, gdy w innych produkty te byłyby dozwolone. Jednocześnie PlasticsEurope podkreśla, że wprowadzenie proponowanych obostrzeń nie rozwiąże problemu zaśmiecenia środowiska naturalnego.

"Możliwość wprowadzenia na poziomie danego kraju ograniczeń rynkowych na wybrane wyroby może doprowadzić do sytuacji, w której niektóre państwa zastosują zakaz używania poszczególnych wyrobów opakowaniowych, podczas gdy w innych będzie można te wyroby stosować. Zarówno inwestycje, jak i innowacje mogą zostać zahamowane z uwagi na niepewną sytuację prawną, która dotyczyć będzie wszystkich materiałów opakowaniowych, a w konsekwencji także pakowanych wyrobów” – mówi Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope. 

W odniesieniu do działań, które mają ograniczyć problem zaśmiecenia środowiska morskiego, Karl-H. Foerster zauważa: "Ograniczenia stosowania wyrobów jednorazowego użytku, w tym wyrobów z tworzyw sztucznych, nie rozwiąże problemu zaśmiecenia środowiska morskiego. Kluczowym działaniem zapobiegającym temu problemowi jest efektywny system zagospodarowania odpadów i podniesienie świadomości konsumentów, co sprawi, że śmieci nie będą porzucane w środowisku.”

PlasticsEurope uznaje konieczność zwiększenia wykorzystania materiałów uzyskanych z recyklingu, jednak należy mieć na uwadze, że użycie recyklatów w nowym produkcje nie zawsze jest opłacalne z punktu widzenia ekonomii i ekologii, a także nie zawsze jest możliwe technologicznie. „Wprowadzenie poziomów minimalnej zawartości recyklatu w nowym wyrobie wymaga uwzględnienia trudności technologicznych związanych z produkcją tego typu wyrobów w świetle rygorystycznej legislacji EU, zwłaszcza dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” – przypomniał Karl-H Foerster.

PlasticsEurope z uznaniem odnosi się natomiast do propozycji stopniowego odchodzenia od składowania odpadów. Stowarzyszenie od wielu lat wzywa do wprowadzenia zakazu składowania odpadów pokonsumenckich nadających się do recyklingu i odzysku.

Czy wiesz, że
  • Torby plastikowe (i grube i cienkie) używane wielokrotnie są najbardziej przyjazne dla środowiska i przyczyniają się do oszczędności zasobów.
  • Kluczowe jest zachęcanie do powtórnego użycia, na przykład poprzez wprowadzenie opłat za torebki
  •  
  •  
  •