Obniżenie zużycia energii w budynkach jest kluczem do zmniejszenia ubóstwa energetycznego

Obniżenie zużycia energii w budynkach jest kluczem do zmniejszenia ubóstwa energetycznego
PlasticsEurope z zadowoleniem przyjęła propozycję Komisji Europejskiej w sprawie zmian w dyrektywie o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) oraz w dyrektywie o efektywności energetycznej, które to dyrektywy stanowią ramy prawne dla nowobudowanych budynków o niemal zerowym zużyciu energii (Nearly Zero Energy Buildings NZEB) oraz zawierają długoterminową wizję w zakresie istniejących zasobów budowlanych.
PlasticsEurope uważa jednak, że podstawowym priorytetem powinno być zminimalizowanie zużycia energii w istniejących budynkach, co nie tylko przyczyni się do zmniejszanie ubóstwa energetycznego w Europie, ale i do stworzenia nowych miejsc pracy, a także przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego.
„Naszym zdaniem bardziej właściwym krokiem w kierunku osiągania celów poprawy efektywności energetycznej w budynkach do roku 2050 powinna być gruntowna renowacja istniejących budynków, która pozwoliłaby zbliżyć charakterystykę energetyczną budynków do budynków NZEB. Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze budowlanym pobudzi rozwój gospodarki niskoemisyjnej, doprowadzi do obniżenia rachunków za energię płaconych przez indywidualnych użytkowników oraz wesprze wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie” - wyjaśnia Karl-H. Foerster, dyrektor wykonawczy PlasticsEurope. "Ponieważ budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii w UE energii i emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii we wszystkich budynkach, zarówno nowych, jak i już istniejących, jest kluczowym elementem racjonalnego wykorzystania energii. Renowacja istniejących budynków będzie korzystna zarówno dla obywateli, jak i dla przemysłu: zmniejszy koszty przejścia na czystą energię i zapewni dodatkowe korzyści, takie jak poprawa zdrowia, wzrost zatrudnienia czy wzrost gospodarczy" - stwierdził Foerster.
Tworzywa sztuczne odgrywają kluczową rolę w ochronie zasobów i zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla, ponieważ oferują wyjątkowo korzystną kombinację opłacalności, trwałości oraz małego wpływu na środowisko. Przykładowo - produkty z tworzyw sztucznych obecnie dostępne na rynku przyczyniają się do oszczędzania energii równoważnej wykorzystaniu 53 mln ton paliw kopalnych rocznie.
Czy wiesz, że
  • Zastosowanie tworzyw oznacza mniejsze zużycie materiału do produkcji danego elementu
  •  
  •  
  •