O tworzywach w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym 
W roku 2017 konferencja IdentiPlast zawita do Wiednia, gdzie w dniach 22-23 lutego odbędzie się 13 już edycja tego ważnego europejskiego wydarzenia poświęconego recyklingowi i odzyskowi tworzyw. IdentiPlast 2017 koncentrować się będzie przede wszystkim na wymianie doświadczeń pomiędzy krajami europejskimi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kraje Europy Środkowej i Południowej mogą najlepiej skorzystać z doświadczeń naszego kontynentu oraz innych części świata, aby usprawnić swoje systemy gospodarki odpadami. Będzie to także forum prezentujące i promujące w kontekście zagospodarowania odpadów tworzyw podejście "life cycle thinking”, czyli uwzględniające cały cykl życia wyrobów.

Dodatkowo uznani eksperci z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Turcji podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych oraz możliwościami zastosowania różnych rozwiązań w poszczególnych regionach Europy, które pozwoliłyby zwiększyć recykling i zaniechać składowania. Podczas IdentiPlast 2017 omówione zostaną także - z uwzględnieniem warunków ekonomicznych, prawnych, politycznych i społecznych – nowoczesne rozwiązania związane z odzyskiem odpadów tworzyw sztucznych, począwszy od selektywnej zbiórki i sortowania, poprzez powtórne użycie, recykling oraz wprowadzanie na rynek materiałów otrzymanych w recyklingu.

Konferencja stanowić będzie forum dyskusyjne dla lokalnej administracji w różnych regionach Europy, kręgów ustawodawczych, branży zagospodarowania odpadów, przedsiębiorstw z sektora produkcji, przetwórstwa, i recyklingu tworzyw sztucznych, a także ośrodków naukowych i badawczych oraz organizacji pozarządowych.

Szczegółowy program konferencji IdentiPlast 2017 znajduje się na www.identiplast.eu  

O IdentiPlast
Konferencje Identiplast to jeden z elementów ważnego europejskiego programu prowadzonego przez PlasticsEurope, który ma na celu zwiększenie odzysku odpadów tworzyw sztucznych i doprowadzenie do zaniechania składowania tych cennych surowców wtórnych na wysypiskach. Konferencje IdentiPlast, organizowane od roku 1997, stały się najważniejszym wydarzeniem, dotyczącym recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych. Początkowo odbywały się w Brukseli, a od 2010 r. organizowane są w kolejnych europejskich stolicach (Londyn, Madryt, Warszawa, Paryż, Rzym), pozostając najważniejszym wydarzeniem umożliwiającym wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie sortowania, recyklingu i odzysku tworzyw, zwłaszcza w krajach o mniej zaawansowanych systemach zagospodarowania odpadów.

Czy wiesz, że
  • Pasy bezpieczeństwa z wytrzymałych włókien poliamidowych lub poliestrowych
  • przyczyniają się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków bardziej niż inne środki bezpieczeństwa
  •  
  •  
  •