Finał konkursu EPCA i PlasticsEurope dla młodzieży „European Youth Debating Competition”

Debata młodych o roli nauki i techniki w zrównoważonym rozwoju 

Trzydziestu zwycięzców debat krajowych weźmie udział w europejskim finale projektu „European Youth Debating Competition” 2016, zorganizowanego przez stowarzyszenia EPCA (The European Petrochemical Association) i PlasticsEurope. Debata pod hasłem 
„50 years of Chemical Industry. What’s Next?” odbędzie się w Budapeszcie, podczas 50 Jubileuszowego Dorocznego Zgromadzenia EPCA, które rozpocznie się 2 października. Uczniowie, reprezentujący 9 krajów, będą dyskutować o przyszłości techniki, przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych.

Debaty krajowe, organizowane wszędzie według takich samych zasad, odbyły się od kwietnia do połowy września br. w 9 europejskich krajach: Belgii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Ponad 500 uczniów w wieku od 16 do 19 lat dyskutowało nad zagadnieniami związanymi z chemią, produktami petrochemicznymi, w tym tworzywami sztucznymi i ich rolą we współczesnym świecie, 
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz tym jak wyobrażają sobie swoją przyszłość.

"Nasz projekt European Youth Debating Competition ma na celu nie tylko promowanie edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM - Science Technology Engineering and Mathematics), ale także poznanie tego, co mają do powiedzenia młodzi ludzie – przyszli liderzy. Ich poglądy dają nam okazję do refleksji na temat przyszłości naszego przemysłu i jego roli w obliczu nadchodzących wyzwań” – powiedziała Cathy Demeestere, Prezes stowarzyszenia EPCA. „Przemysł tworzyw i petrochemiczny opierają się na innowacjach. Potrzebujemy młodych naukowców, gotowych do przejęcia i kontynuowania wysiłków w tworzeniu naszej przyszłości w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju” – podsumował Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope.

Jury złożone z przedstawicieli przemysłu, nauki, organizacji pozarządowych, mediów oraz reprezentantów stowarzyszenia EPCA i PlasticsEurope wybierze dziesięciu zwycięzców europejskiego finału, dając im wyjątkową okazję do zaprezentowania swoich poglądów na forum międzynarodowego przemysłu.
Gala finałowa odbędzie się 4 października o godz. 13:00. Wezmą w niej udział Herman Van Rompuy, Przewodniczący Rady Europejskiej w latach 2009-2014, Prezydent EPCA, Tom Crotty oraz Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope, Karl-H Foerster, którzy wręczą nagrody zwycięzcom EYDC 2016.

O projekcie
Celem projektu edukacyjnego European Youth Debating Competition (EYDC), jest promocja i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania studiów w kierunkach nauk przyrodniczych i technicznych (ang. STEM - Science Technology Engineering and Mathematics), a także podkreślenie znaczenia efektywnego wykorzystania zasobów i zrównoważonego rozwoju dla przyszłości przemysłu i konkurencyjności UE. Projekt skierowany do młodych ludzi w wieku 16-19 lat, organizowany przez stowarzyszenia EPCA (The European Petrochemical Association) i PlasticsEurope, jest prowadzony w 9 krajach UE. (www.eydc.eu)

Czy wiesz, że
  • Jedynie 4% światowej produkcji ropy naftowej wykorzystywane jest do produkcji tworzyw sztuczncyh
  •  
  •  
  •