Europejski przemysł tworzyw sztucznych - stabilny trend powrotu na ścieżkę wzrostu.

Tworzywa – Fakty 2016 - premiera na Targach K

Najnowsze dane na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie zostały przedstawione na spotkaniu prasowym, podczas trwających właśnie targów K w Düsseldorfie. Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2015 wzrosła o 3,5 % w odniesieniu do roku poprzedniego i wyniosła 322 mln ton. Europa, z udziałem 18%, pozostaje drugim regionem pod względem co do wielkości produkcji tworzyw sztucznych regionem, ustępując jedynie Chinom, których udział wynosi 27 %.

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w 2015 roku w Europie wyniosło 49 mln ton. Na wzrost zapotrzebowania wpłynęła dobra sytuacja w sektorach konsumenckich, w efekcie udział sektora opakowaniowego w ogólnym zużyciu tworzyw wyniósł 40%, budownictwa 20% zaś motoryzacji 9%. Największe zapotrzebowanie na tworzywa w krajach europejskich występuje w Niemczech – kraj ten odpowiada za 25% europejskiego zapotrzebowania. Na kolejnych miejscach znajdują się Włochy, z udziałem 14% i Francja -10%.

Bilans handlu zagranicznego przemysłu tworzyw sztucznych w Europie jest dodatni i wynosi ponad 16,5 mld euro. Eksport tworzyw poza UE odbywa się przede wszystkim do Turcji (13%), Chin (12%) i USA (12%). Europa importuje tworzywa z USA (25%), Arabii Saudyjskiej (13%) i Korei Południowej (12%).

"Przemysł tworzyw sztucznych ma obecnie do czynienia z licznymi wyzwaniami i lokalnymi i globalnymi, ale zawsze udaje nam się dostosować do bieżącej sytuacji. Nasz przemysł to ważny sektor europejskiej gospodarki, będący na 7 miejscu w europejskim rankingu pod względem wnoszonej wartości dodanej przemysłu, a jego coroczny wkład do finansów publicznych wynosi blisko 27,5 mld euro.” mówi Patrick Thomas, Prezes PlasticsEurope i CEO firmy Covestro, dodając, że „Jakkolwiek rok 2016 możemy uznać za rok wzrostu w przemyśle tworzyw sztucznych, to aby ten trend został zachowany, Europa musi wprowadzić środki które zapewnia konkurencyjność naszego regionu” .

Dane dotyczące zagospodarowania tworzyw sztucznych w Europie (za 2014 r.) wskazują, że w odpadach pokonsumenckich znalazło się blisko 26 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Prawie 70% tej ilości zostało odzyskane, natomiast pozostała część trafiła na wysypiska odpadów. 
"Biorąc pod uwagę propozycje Komisji Europejskiej dotycząca przestawienia gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta otwiera możliwości zwrotu w kierunku wydajnej surowcowo i konkurencyjnej Europy. Aby tak się stało należy rozwiązać problem odpadów tworzyw sztucznych w środowisku, zapobiegając przedostawaniu się tych odpadów do środowiska i zapewniając właściwe ich zagospodarowanie.” Podsumował Patrick Thomas.

Tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym zajmować się będzie nowoutworzona grupa robocza, której powstanie ogłoszono podczas dzisiejszego spotkania dla mediów na targach K (patrz informacja prasowa w języku angielskim).

Czy wiesz, że
  • Recykling 1 kg tworzywa sztucznego pochłania o 90% mniej energii niż recykling 1 kg papieru
  •  
  •  
  •