Nowy konkurs – europejska debata uczniowska


Nowy konkurs – europejska debata uczniowska

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów EPCA oraz stowarzyszenie PlasticsEurope połączyły siły, aby promować w Europie  edukację w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM - Science Technology Engineering and Mathematics), inaugurując nowy konkurs European Youth Debating Competition (www.eydc.eu) - serię debat uczniowskich organizowanych w dziewięciu krajach, których zwycięzcy wezmą udział w początkach października 2016 w debacie finałowej podczas 50 Jubileuszowego Spotkania Rocznego EPCA w Budapeszcie.

Głównym celem debat jest zwrócenie uwagi na znaczenie kształcenia w naukach ścisłych oraz na zrównoważony rozwój – dwa kluczowe elementy umożliwiające zarówno dalszy rozwój przemysłu i jak i utrzymanie konkurencyjności gospodarki europejskiej.
W przeszłości, w latach 2007-2012, konkursy w formie debat młodzieży zorganizowane przez przemysł tworzyw sztucznych odbyły się w 20 europejskich miastach. Obecnie uczniowie w wieku 16-19 lat będą debatować na tematy związane z chemią ujęte ogólnie w haśle „50 lat przemysłu chemicznego w Europie. I co dalej?”. Wszystkie debaty krajowe, zaplanowane w Belgii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii, a także finał w Budapeszcie, odbywać się będą według takich samych zasad.

"Zależy nam otwartym dialogu z młodymi ludźmi, którzy przecież już niedługo kształtować będą naszą wspólną przyszłość” wyjaśnia Cathy Demeestere, Prezes stowarzyszenia EPCA i dodaje, "Przemysł chemiczny to jeden z tych sektorów gospodarki, dla którego warto pracować. Nauka i studiowanie przedmiotów ścisłych i technicznych to i dla chłopców i dla dziewcząt dobry punkt wyjścia do satysfakcjonującej kariery zawodowej na całym świecie.”

Karl-H Foerster, Dyrektor Wykonawczy stowarzyszenia PlasticsEurope dodaje ”Równie ważne jest przy tym upowszechnianie wiedzy na temat ogromnego potencjału chemii i tworzyw sztucznych dla kontynuowania zrównoważonego rozwoju.”

The European Petrochemical Association (EPCA)
Stowarzyszenie EPCA, z siedzibą w Brukseli, to społeczność biznesowa przemysłu chemicznego, na którą składają się producenci chemikaliów oraz ich dostawcy, klienci i usługodawcy. W skład EPCA wchodzi ponad 700 firm z 54 krajów. EPCA stanowi platformę regularnych spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy, oferując także swoim członkom i podmiotom współpracującym  usługi jako think-tank. EPCA promuje edukację w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM) ze szczególnym uwzględnieniem równości płci i zachowania różnorodności. EPCA podkreśla także, że przemysł chemiczny jest dobrym miejscem do realizowania i kształtowania kariery zawodowej

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.
Czy wiesz, że
  • Zastosowanie tworzyw oznacza mniejsze zużycie materiału do produkcji danego elementu
  •  
  •  
  •