Europejska debata uczniowska o przyszłości techniki już 31 maja W Warszawie
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów EPCA oraz stowarzyszenie PlasticsEurope wspólnie promują w Europie edukację w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM - Science Technology Engineering and Mathematics). Debata w Polsce, która odbędzie się 31 maja w Warszawie, to piąta z kolei z dziewięciu debat zaplanowanych od kwietnia do września w różnych krajach UE w ramach konkursu European Youth Debating Competition (www.eydc.eu). Zwycięzcy debat krajowych wezmą udział na początku października 2016 w debacie finałowej podczas 50 Jubileuszowego Spotkania Rocznego EPCA w Budapeszcie.

W ostatnim dniu maja br. w szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej 60 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy, Płocka i Włocławka weźmie udział w debacie na temat „Czy wyobrażasz sobie przyszłość techniki i przemysłu bez paliw i tworzyw sztucznych?”. Trzech najlepszych mówców w nagrodę pojedzie na debatę finałową do Budapesztu, gdzie wspólnie z rówieśnikami z innych krajów – zwycięzcami debat krajowych dyskutować będą na tematy związane z przyszłością techniki,  przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych, ujęte ogólnie w haśle „50 lat przemysłu chemicznego w Europie. I co dalej?”. Wszystkie debaty krajowe, zaplanowane w Belgii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii, a także finał w Budapeszcie, odbywać się będą według takich samych zasad, a uczniowie oceniani będą wg takich samych kryteriów.

Jak podkreśla Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope Polska: „Cieszymy się, że zgłosiło się tylu młodych ambitnych ludzi do tego projektu. Temat nie jest łatwy i wymaga pewnego przygotowania merytorycznego, ale także znajomości języka angielskiego, ponieważ debata finałowa w Budapeszcie odbędzie się po angielsku. Wierzymy, że takie dyskusje pozwolą młodym ludziom wyrobić sobie własne zdanie na ważne tematy, takie jak na przykład znaczenie nowoczesnych technologii dla zrównoważonego rozwoju.

The European Petrochemical Association (EPCA)
Stowarzyszenie EPCA, z siedzibą w Brukseli, to społeczność biznesowa przemysłu chemicznego, na którą składają się producenci chemikaliów oraz ich dostawcy, klienci i usługodawcy. W skład EPCA wchodzi ponad 700 firm z 54 krajów. EPCA stanowi platformę regularnych spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy, oferując także swoim członkom i podmiotom współpracującym  usługi jako think-tank. EPCA promuje edukację w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM) ze szczególnym uwzględnieniem równości płci i zachowania różnorodności. EPCA podkreśla także, że przemysł chemiczny jest dobrym miejscem do realizowania i kształtowania kariery zawodowej

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.
Czy wiesz, że
  • Jedynie 4% światowej produkcji ropy naftowej wykorzystywane jest do produkcji tworzyw sztuczncyh
  •  
  •  
  •