Tworzywa – trwałe rozwiązanie na przyszłość

Kluczowe dla osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej UE
Tworzywa – trwałe rozwiązanie na przyszłość

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, w Brukseli odbyła się konferencja pt.  EU investing in its future – Plastics Construction Solutions (UE inwestuje w swoją przyszłość – Rozwiązania konstrukcyjne wykorzystujące tworzywa sztuczne), zorganizowana wspólnie przez europejskie stowarzyszenie przetwórców tworzyw EuPC oraz PlasticsEurope. Konferencja poświęcona była zastosowaniom tworzyw w budownictwie i konstrukcjach oraz roli, jaką przemysł tworzyw odgrywa w realizacji założeń strategii Komisji Europejskiej dotyczącej wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji oraz efektywności energetycznej.

Podczas otwarcia konferencji, Martina Dlabajová, Posłanka do Parlamentu Europejskiego i zwyciężczyni nagrody 2015 MEP Awards w kategorii "Zatrudnienie i Polityka Społeczna”, podkreśliła znaczenie wykorzystania tworzyw w budownictwie w kontekście gospodarki UE. "Tworzywa w budownictwie łączą w sobie design, innowacyjność i nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przemysł tworzyw generuje miejsca pracy dla pracowników o wysokich kwalifikacjach. Tak więc wymagania rynku pracy powinny być więc połączone z kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników.”

Sektor budownictwa jest drugim co do wielkości odbiorcą tworzyw sztucznych w Europie, a znaczenie tych materiałów dla rozwoju nowoczesnego budownictwa pokazała także towarzysząca konferencji wystawa poświęcona licznym zastosowaniom tworzyw w budownictwie. Uczestnicy konferencji mogli także obejrzeć na żywo układanie systemów podłogowych z tworzyw sztucznych. Frédéric Midy, CEO EMEA Aliaxis i przewodniczący oddziału EuPC ds. budownictwa i konstrukcji podsumowując wystawę powiedział: "Spróbujmy wyobrazić sobie świat bez udziału tworzyw w budownictwie – wydaje się to niemożliwe. Tworzywa w tym sektorze umożliwiają innowacje i optymalne rozwiązania, przyczyniające się do dobrobytu społeczeństwa. Tworzenie nowych innowacyjnych zastosowań, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, jest szansą, ale i wyzwaniem, które przemysł tworzyw chce podjąć.”

Z kolei Richard Thommeret, Corporate Strategic Marketing Director Construction&Energy w firmie Solvay i członek grupy roboczej PlasticsEurope Budownictwo i Konstrukcje, potwierdził, że "tworzywa oferują inteligentne i innowacyjne rozwiązania związane z największymi światowymi wyzwaniami, takimi jak wyczerpywanie się zasobów naturalnych, urbanizacja, czy szybki wzrost populacji i zmiany demograficzne.” Podkreślił również, że główną zaletą tych materiałów jest nie tylko ich pozytywny wkład w oszczędność energii związana z bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi większości tworzyw, ale także ich wszechstronność, wytrzymałość, innowacyjność i efektywność kosztowa, co jest widoczne w niemal każdej dziedzinie życia codziennego. Zwrócił także uwagę na ogromny postęp, jaki dokonał się pod względem wpływu na środowisko zarówno w fazie w produkcji tworzyw, jak i w fazie odpadu.

Czy wiesz, że
  • W porównaniu z materiałami alternatywnymi części z tworzyw są łatwiejsze w instalowaniu
  •  
  •  
  •