Nowy raport NCEAS na temat odpadów trafiających z lądu do oceanów - Zagospodarowanie odpadów kluczem do rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego

Czasopismo "Science” opublikowało raport ws. zaśmiecenia środowiska morskiego wykonany przez National Center of Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS), ośrodek badawczy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. W raporcie oszacowano ilości odpadów trafiające z lądu do oceanów a także dokonano oceny różnych strategii dotyczących rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego. W tym kontekście raport podkreśla wagę i znaczenie prawidłowo funkcjonujących systemów zagospodarowania odpadów.

Stowarzyszenie PlasticsEurope, skupiające europejskich producentów tworzyw sztucznych z uznaniem przyjmuje każdy raport, który pomoże lepiej zrozumieć znaczenie i skalę zjawiska zaśmiecenia środowiska morskiego. Przemysł nieprzerwanie i od długiego czasu zwraca uwagę, że prawidłowo funkcjonujące systemy zagospodarowania odpadów stanowią warunek konieczny do rozwiązania problemu odpadów tworzyw trafiających do środowiska, nie tylko morskiego.

Jako przemysł nie tylko wyrażamy swoje zaniepokojenie zaśmieceniem środowiska morskiego, ale także podejmujemy konkretne działania. W 2011 roku europejski przemysł tworzyw sztucznych zapoczątkował inicjatywę „Odejście od składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach, której zasadniczym celem jest zredukowanie do zera ilości pokonsumenckich odpadów tworzyw utylizowanych przez składowanie. W siedmiu krajach UE oraz Szwajcarii i Norwegii wprowadzono w odniesieniu do odpadów tworzyw sztucznych zakaz składowania na wysypisku lub podobne regulacje. Doświadczenia tych 9 krajów wskazują, że wprowadzenie zakazu składowania w połączeniu z egzekwowaniem już istniejących innych przepisów prawa ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zagospodarowania odpadów” powiedział Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope

W skali globalnej, europejski przemysł tworzyw sztucznych, we współpracy z przemysłem światowym i innymi interesariuszami w ramach „Wspólnej Deklaracji w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, stanowiącej publiczne zobowiązanie branży, prowadzi blisko 185 projektów związanych z  zaśmieceniem środowiska morskiego (www.marinelittersolutions.com).

Inny przykład zaangażowania przemysłu stanowi program dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie gospodarki odpadami tworzyw sztucznych. Forum do dyskusji stanowią m.in. cykliczne IdentiPlast organizowane cyklicznie od kilkunastu lat. Najbliższe wydarzenie z tego cyklu odbędzie się w kwietniu br. w Rzymie http://www.identiplast.eu/(www.identiplast.eu), gdzie międzynarodowi eksperci wspólnie poszukiwać będą sposobów pozwalających w przyszłości osiągnąć model społeczeństwa, które zagospodarowuje odpady tworzyw sztucznych w 100%.

Czy wiesz, że
  • Nie wszystkie biopochodne tworzywa są biodegradowalne (przykład: bioPE),
  • a z kolei biodegradowalne tworzywa nie zawsze są produkowane z surowców odnawialnych i często mogą być produkowane z surwców kopalnych (przykład: biodegradowalne poliestry)
  •  
  •  
  •