IdentiPlast 2015: Odpady tworzyw sztucznych ważnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym

W jaki sposób przemysł tworzyw sztucznych wnosi wkład w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym „circular economy”? Czy zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy mogą wzajemnie się uzupełniać? Jak zapobiec marnowaniu wartości odpadów tworzyw sztucznych na składowiskach? 

Te i inne ważne, pytania będą podstawą do dyskusji podczas 12. edycji konferencji IdentiPlast poświęconej recyklingowi i odzyskowi tworzyw sztucznych. Wydarzenie to zgromadziło w dniach 29-30 kwietnia w Rzymie ponad 200 interesariuszy reprezentujących lokalną i europejską administrację i kręgi ustawodawcze, firmy i organizacje z sektora produkcji, przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, ośrodki naukowe i badawcze oraz organizacje pozarządowe, a także media.

W przemówieniu otwierającym konferencję Daniele Ferrari, Prezes PlasticsEurope Italia oraz Dyrektor Zarządzający Versalis, podkreślił jak ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju przemysłu jest właściwe zagospodarowanie zużytych tworzyw. „Naszym fundamentalnym obowiązkiem jest prowadzenie konstruktywnego dialogu z administracją i ustawodawcą, aby zagwarantować odpowiednie warunki do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska i rozwojem społecznym bez szkody dla utrzymania konkurencyjności” powiedział Ferrari, uzupełniając ”W roku 2011 branża tworzyw sztucznych ogłosiła ambitną inicjatywę Zero plastics to landfills (Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach) i od tego czasu obserwujemy pozytywny trend zmniejszania ilości odpadów tworzyw utylizowanych przez składowanie, choć w dalszym ciągu tempo jest jeszcze zbyt wolne. Zwłaszcza ważne jest lepsze egzekwowanie i wzmocnienie istniejącego prawa, co przyniesie zarówno wzrost recyklingu jak i stworzenie nowych miejsc pracy w Europie”. 

Prof. Helmut Maurer, reprezentujący Dyrektoriat Ochrony Środowiska w Komisji Europejskiej przedstawił kluczowe aspekty ambitnego pakietu Komisji nt. circular economy, którego nowa wersja spodziewana jest na jesieni, zwracając uwagę, że ”Powinniśmy skupić się na wprowadzeniu takich zmian prawnych, które zapewnią ilościową kontrolę rzeczywistego wdrażania pakietu circular economy i stymulować będą tzw. zielone inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Musimy także wziąć pod uwagę produkty, jako element kluczowy dla circular economy”.

Tegoroczna edycja konferencji IdentiPlast organizowana jest przez stowarzyszenie PlasticsEurope, we współpracy z firmą Versalis, z Amerykańską Radą ds. Przemysłu Chemicznego (ACC), japońskim Instytutem Gospodarki Odpadami z Tworzyw Sztucznych (PWMI), Kanadyjskim Stowarzyszeniem Przemysłu Tworzyw Sztucznych (CPIA), oraz europejskimi stowarzyszeniami EPRO, COREPLA i CONAI. 

Czy wiesz, że
  • Rocznie na świecie zużywanych jest 16 bln jednorazowych strzykawek plastikowych
  •  
  •  
  •