Europejski przemysł tworzyw sztucznych – pozytywny trend wzrostowy utrzymany w 2014

Europejski przemysł produkcji tworzyw utrzymał w 2014 r. tendencję wzrostową zapoczątkowaną w 2013 roku. Korzystnym impulsem dla europejskich producentów tworzyw był wzrost w branżach powiązanych: przemyśle motoryzacyjnym, E&E oraz w budownictwie; w drugiej połowie ubiegłego roku nastąpiło przyspieszenie wzrostu, który osiągnął średnioroczny poziom 1,5%. Jednakże produkcja tworzyw wciąż nie osiągnęła poziomu sprzed kryzysu. Również 2015 r. przewidywany jest umiarkowany wzrost (+1%).

"Przemysł tworzyw jest strategicznym filarem reindustrializacji Europy z uwagi na jego ogromny wpływ na pozostałe kluczowe obszary gospodarki. Efekt mnożnikowy przemysłu tworzyw wynosi niemal 2,4: na szczeblu krajowym (na przykładzie gospodarki Włoch) wzrost PKB o 100 euro w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych generuje wzrost PKB o 238 euro w gospodarce, a  każde nowe miejsce pracy w sektorze tworzyw sztucznych powoduje powstanie prawie 3 dodatkowych miejsc pracy w całej gospodarce” – powiedział Karl- H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope, dodając „Surowce i energia dostępne po konkurencyjnych cenach, inwestowanie i wspieranie innowacji i rozwoju, podobnie jak spójne i jednolite przepisy prawne stworzą odpowiednie warunki dla rozwoju naszego przemysłu, który będzie przyczyniać się do wzrostu europejskiej gospodarki oraz rozwoju społeczeństwa i wzrostu jego dobrobytu.”

Dane o przemyśle tworzyw sztucznych w 2014 a także trendy w 2015 r. zostały zaprezentowane na spotkaniu z dziennikarzami 22 stycznia w Brukseli, zorganizowanym podczas uroczystości 10-lecia PlasticsEurope.

Czy wiesz, że
  • Recykling 1 kg tworzywa sztucznego pochłania o 90% mniej energii niż recykling 1 kg papieru
  •  
  •  
  •