Droga IdentiPlast 2015 wiedzie do Rzymu

Droga IdentiPlast 2015 wiedzie do Rzymu
Kolejną europejską stolicą - po Londynie, Madrycie, Warszawie i Paryżu - do której zawita konferencja IdentiPlast, będzie Rzym, gdzie w dniach 29-30 kwietnia odbędzie się 12 już edycja tego jednego z najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych recyklingowi i odzyskowi tworzyw sztucznych. Konferencja organizowana jest wspólnie przez stowarzyszenie PlasticsEurope, Amerykańską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (ACC), japoński Instytut Gospodarki Odpadami z Tworzyw Sztucznych (PWMI) oraz Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych (CPIA), przy współpracy stowarzyszenia EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations), skupiającego europejskie organizacje zrzeszające firmy z sektora recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych.

IdentiPlast 2015 będzie okazją dla międzynarodowych ekspertów z branży do wymiany opinii i doświadczeń w celu określenia kluczowych czynników, pozwalających w przyszłości osiągnąć model społeczeństwa, które zagospodarowuje odpady tworzyw sztucznych w 100% oraz określenia znaczenie tego procesu w realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Konferencja stanowić także będzie doskonałe forum dyskusji nad wyzwaniami i możliwościami jakie oferuje koncepcja „circular economy”. Dodatkowo podczas konferencji IdentiPlast 2015 zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki, innowacyjne technologie oraz konkurencyjne rozwiązania w zakresie sortowania, recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych.

Konferencje IdentiPlast, organizowane przez PlasticsEurope od roku 1997, stały się najważniejszym wydarzeniem, dotyczącym recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych. To forum dyskusyjne dla wszystkich interesariuszy branży: od lokalnej i europejskiej administracji i kręgów ustawodawczych poprzez firmy i organizacje z sektora produkcji, przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, po ośrodki naukowe i badawcze oraz organizacje pozarządowe. 

Szczegółowy program konferencji IdentiPlast 2015 oraz rejestracja na stronie: www.identiplast.eu
Czy wiesz, że
  • Zastosowanie tworzyw oznacza mniejsze zużycie materiału do produkcji danego elementu
  •  
  •  
  •